Chemické a fyzikální parametry určující kvalitu medu a vín a jejich možné využití pro hodnocení jakosti medovin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řezková, Soňa cze
dc.contributor.author Zapletal, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:27:32Z
dc.date.available 2015-09-27T10:27:32Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61116
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá parametry kvality medu a vína, jejich chemickým sloţením a vyuţitím některých parametrů pro určení kvality medovin. Jsou zde také popsány druhy vyráběných medovin a technologický postup jejich výroby. V experimentální části byl stanoven obsah prolinu spektrofotometrickou metodou ve 20 vzorcích medovin získaných z obchodních řetězců i od soukromých výrobců. cze
dc.format 38 s. cze
dc.format.extent 929486 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject honey cze
dc.subject wine cze
dc.subject proline cze
dc.subject mead cze
dc.subject med cze
dc.subject víno cze
dc.subject kvalita cze
dc.subject prolin cze
dc.subject medovina cze
dc.title Chemické a fyzikální parametry určující kvalitu medu a vín a jejich možné využití pro hodnocení jakosti medovin cze
dc.title.alternative Chemical and Physical Parameters that Determine the Quality of Honey and Wines and their Possible use for Quality Control of Meads eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the quality parameters of honey and wine, its chemical composition and the application of some of the parameters in the mead quality determination. There are also described several kinds of produced meads and its technological production process. The experimental part is focused on the spectrophotometric determination of proline in 20 mead samples that were obtained from chain stores and also from private mead makers. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33221 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Student zodpověděl dotazy komise a obhájil bakalářskou práci. cze
dc.identifier.stag 27799 cze
dc.date.embargo 2035-07-28 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account