Vliv konkurenčního prostředí v regionu na podnik

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mandysová, Ivana cze
dc.contributor.author Malá, Martina
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:27:03Z
dc.date.available 2015-09-27T10:27:03Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61092
dc.description.abstract Tato práce se zaobírá tématikou malého a středního podnikání v regionálním prostředí. Zaměřuje se na analýzu podniku a jeho prostředí s akcentem na regionální konkurenční prostředí. Dále jsou v práci analyzována kvalitativní data pro identifikaci vlivu konkurence na konkrétní podnik. cze
dc.format 76 s. cze
dc.format.extent 1692471 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject small and medium enterprises cze
dc.subject business cze
dc.subject external and internal business environment cze
dc.subject regions cze
dc.subject regional environment cze
dc.subject competition cze
dc.subject malé a střední podniky cze
dc.subject podnikání cze
dc.subject vnější a vnitřní prostředí podniku cze
dc.subject regiony cze
dc.subject regionální prostředí cze
dc.subject konkurence cze
dc.title Vliv konkurenčního prostředí v regionu na podnik cze
dc.title.alternative Effect of the competitive environment in the region to enterprise eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis discusses the theme of small and medium enterprises in the regional environment. It focuses on analysis of enterprise and environment with emphasis on regional competition. The thesis also analyzed the qualitative data for the identification the effects of competition to chosen enterprise. eng
dc.description.department Ústav regionálních a bezpečnostních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální rozvoj: Urbanismus cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33231 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka v prezentaci seznámila zkuaební komisi s obsahem, závěry a přínosy své diplomové práce. Poté zodpověděla vybrané otázky z posudků vedoucího a oponenta práce."Identifikujte v rámci SWOT dle Vaaeho názoru nejsilnějaí hrozbu pro zkoumaný podnik, kterou by bylo možné generalizovat i pro dalaí srovnatelné podniky v regionu." "Uveďte, jak jste vymezila region Holicko a jaký je rozdíl mezi jednotlivými územími, které v práci označujete za region, mikroregion a region MAS Holicko." cze
dc.identifier.stag 22394 cze
dc.date.embargo 2015-08-15 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account