Ekonomické aspekty chudoby ve světě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řízek, Zdeněk cze
dc.contributor.author Panchártková, Jana
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:26:45Z
dc.date.available 2015-09-27T10:26:45Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61080
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o problematice chudoby ve světě. V práci se budu zabývat způsoby určení chudoby, příčinami a jejími důsledky. Nedílnou součástí práce bude analýza a následná komparace ekonomického a sociálního rozvoje zemí ve světě. V závěru se zaměřím na způsoby a nástroje řešení této problematiky cze
dc.format 102 s. cze
dc.format.extent 2103238 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject chudoba cze
dc.subject tržní selhání cze
dc.subject příčiny cze
dc.subject důsledky cze
dc.subject rozvojové země cze
dc.subject metody a způsoby řešení chudoby cze
dc.subject rozvojová pomoc cze
dc.subject poverty eng
dc.subject market failure eng
dc.subject causes eng
dc.subject consequences eng
dc.subject developing countries eng
dc.subject methods and procedures dealing with poverty eng
dc.subject development assistance eng
dc.title Ekonomické aspekty chudoby ve světě cze
dc.title.alternative Ekonomic aspects of poverty in the world eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the problem of poverty in the world. In this work, I will issue of methods to determine of poverty, causes poverty and its consequences. The integral part of the work will be analysis and comparison economic and social development of state in the world. Finally, I will also focus on methods and procedures dealing with problem of poverty eng
dc.description.department Ústav ekonomických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33012 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi se svou bakalářskou prací s názvem Ekonomické aspekty chudoby ve světě. Cílem práce byla analýza a komparace chudoby ve vybraných regionech světa, její původ, historický vývoj, ekonomické aspekty, pojmové vymezení, komparace mezi vybranými státy, způsoby řeaení chudoby prostřednictvím mezinárodních organizací a případová studie vybraného regionu. Studentce byly komisí položeny následující otázky: Objasněte souvislost chudoby a současných problémů s migrací do Evropy. Na stránce č. 41 uvádíte, že při výběru libovolné metody pro výpočet HDP nám vždy musí vyjít shodná hodnota, což není pravda, můžete dané tvrzení objasnit? cze
dc.identifier.stag 26004 cze
dc.date.embargo 2015-08-06 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account