Výroba a aplikace vláken z biopolymerů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Burgert, Ladislav cze
dc.contributor.author Varga, Jaromír
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:26:19Z
dc.date.available 2015-09-27T10:26:19Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61061
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zvlákňování a výroby vybraných biopolymerů. Konkrétně jsou zde charakterizovány a popisovány látky na bázi celulosy a jejich modifikace uplatňující se v oblasti medicíny a dalšího využití. Dále se tato publikace zabývá významnými heteropolysacharidy - kyselinou hyaluronovou, chitosanem a alginátem. Jsou zde stručně uvedeny základní informace o jejich struktuře, vlastnostech a využití. V jedné z částí této práce jsou pak popsány jednotlivé technologické způsoby, jimiž se vybrané biopolymery v praxi zvlákňují. cze
dc.format 62 s. cze
dc.format.extent 2270302 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject cellulose cze
dc.subject cellulose derivatives cze
dc.subject technology of spinning cze
dc.subject chitosan cze
dc.subject hyaluronic acid cze
dc.subject alginate cze
dc.subject spinning cze
dc.subject medicinal use cze
dc.subject deriváty celulosy cze
dc.subject technologie zvlákňování cze
dc.subject chitosan cze
dc.subject kyselina hyaluronová cze
dc.subject alginát cze
dc.subject lékařské využití cze
dc.subject biopolymery cze
dc.title Výroba a aplikace vláken z biopolymerů cze
dc.title.alternative Production and application of fibers from biopolymers eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor´s work focuses on spinning technology and production of chosen biopolymers. Specifically there are characterized and described cellulose based substances and their modifications used in medical and other area of use. This publication also focuses on important heteropolysaccharides - hyaluronic acid, chitosan and alginate. There are shortly described basic information about structure, feature and use. One part of the work describes different technological ways of spinning technology of biopolymers. eng
dc.description.department Ústav organické chemie a technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32788 cze
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.description.defence Student prezentoval svoji bakalářskou práci a vyjádřil se k dotazům. cze
dc.identifier.stag 27101 cze
dc.date.embargo 2035-07-16 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account