Posouzení výhod a nevýhod investičního životního pojištění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jindrová, Pavla cze
dc.contributor.author Matěnová, Markéta
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:25:58Z
dc.date.available 2015-09-27T10:25:58Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61046
dc.description.abstract Diplomová práce zachycuje charakteristiku a princip investičního životního pojištění. Podrobně vymezuje základní pojmy, výpočty a poplatky včetně průzkumu trhu s tímto produktem v České republice spojeným. Tento průzkum trhu pak poslouží jako podklad rozhodovacího procesu, na jehož základě je vybrána pojišťovna nejvhodnější pro uzavření investičního životního pojištění. Samotný výběr pojišťovny je učiněn zvlášť pro konzervativní a dynamickou strategii investování. cze
dc.format 69 s. cze
dc.format.extent 1763565 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject investment life insurance cze
dc.subject investment funds cze
dc.subject market cze
dc.subject fees cze
dc.subject investiční životní pojištění cze
dc.subject investiční fondy cze
dc.subject trh cze
dc.subject poplatky cze
dc.title Posouzení výhod a nevýhod investičního životního pojištění cze
dc.title.alternative Assessment of the Advantages and Disadvantages of Investment Life Insurance eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Gogola, Ján cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis depicts the characteristics and principles of investment life insurance. It defines in detail the basic concepts, calculations and fees, including market research for the product connected to the Czech Republic. The market survey then serves as the basis of decision-making, based on which the insurance company selects the most suitable for the closure of unit-linked life insurance. The actual choice of insurance is made separately for conservative and dynamic investment strategy. eng
dc.description.department Ústav matematiky a kvantitativních metod cze
dc.thesis.degree-discipline Pojistné inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32952 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Otázka č.1: Vysvětlete své následující tvrzení: Pravděpodobnost úmrtí je závislá na různých okolnostech, jako jsou například vstupní věk pojiatěného do pojiatění, pojistná doba, pohlaví pojiatěného nebo zdravotní stav pojiatěného. Za předpokladu těchto nepříznivých okolností může dojít k odmítnutí pojiatění za strany pojiaťovny &. Proč jsou věk, pojistná doba a např. pohlaví nepříznivá okolnost? Je možné odmítnutí (podle současné legislativy) na základě pohlaví?Otázka č.2: Jakou hraje roli Část rizikového pojistného v případě podúmrtnosti'' v podkapitole Poplatky IŽP. cze
dc.identifier.stag 26263 cze
dc.date.embargo 2015-06-24 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account