Bonus - malus systém v neživotním pojištění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Linda, Bohdan cze
dc.contributor.author Berka, Jakub
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:25:56Z
dc.date.available 2015-09-27T10:25:56Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61043
dc.description.abstract Diplomová práce zachycuje bonus-malus systém v neživotním pojištění. Úvodní část podrobně vymezuje základní principy pojišťovnictví. Následující části se zabývají teoretickými podklady potřebnými pro tvorbu bonus-malus systémů. V dalších částech jsou nejprve porovnávány vybrané systémy využívané na českém pojistném trhu a poté je na základě získaných poznatků zkonstruován vlastní návrh bonus-malus systému. cze
dc.format 70 s. cze
dc.format.extent 2993844 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Bonus-malus cze
dc.subject non-life insurance cze
dc.subject Markov processes cze
dc.subject neživotní pojištění cze
dc.subject Markovovy procesy cze
dc.title Bonus - malus systém v neživotním pojištění cze
dc.title.alternative Bonus - malus system in non-life insurance eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Gogola, Ján cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis represents a bonus - malus system in non-life insurance. The introductory part defines in detail the basic principles of insurance. The following sections deal with theoretical bases which are needed for the formation of a bonus-malus system. In other parts they are first compared the selected systems used in the Czech insurance market, and then, based on my acquired knowledge, I propose my own design of bonus-malus system. eng
dc.description.department Ústav matematiky a kvantitativních metod cze
dc.thesis.degree-discipline Pojistné inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32950 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Otázka 1.: Jaký je rozdíl mezi vzorci (1) na str. 20 a (3) na str. 21?Otázka 2.: Co vyjadřuje proměnná z na str. 25? Otázka 3.: Jak se určuje faktor rizikovost řidičů (str. 30) a jaké má úrovně rizika? Otázka 4.: Může být faktorem při tarifikaci pojiatěných pohlaví pojiatěného? Otázka 5.: Vysvětlete mi větu v závěru (str. 62): Jelikož Markovovy řetězce ve výpočtu (čeho?) nezohledňují ostatní pojiatěné, nedochází tak k situacím, kdy by méně riskující řidiči dopláceli na ty, co riskují naopak více''. Otázka 6.: Vámi navrhovaný bonus-malus systém jste navrhoval tak, aby byl konkurenceschopným''. Čím se prokazuje jeho konkurenceschopnost? cze
dc.identifier.stag 26251 cze
dc.date.embargo 2015-08-14 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account