Oligopolní struktura bankovního trhu a ziskovost ve vybraných bankovních systémech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černohorský, Jan cze
dc.contributor.author Homzová, Klára
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:25:12Z
dc.date.available 2015-09-27T10:25:12Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61020
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje analýze oligopolní struktury a ziskovosti ve vybraných východoevropských bankovních systémech. V první části práce jsou definovány základní pojmy teorie oligopolu a měření monopolní síly. Druhá část se věnuje vývoji bankovních sektorů Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska a Chorvatska. Třetí část je již zaměřena na měření koncentrace na bankovních trzích daných zemí a vztah mezi veličinami koncentrací a zisku. Následuje konečné srovnání a vyhodnocení zjištěných závěrů. cze
dc.format 97 s. cze
dc.format.extent 3533873 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject banks cze
dc.subject bank market cze
dc.subject oligopoly cze
dc.subject concentration cze
dc.subject profitability cze
dc.subject banky cze
dc.subject bankovní sektor cze
dc.subject oligopol cze
dc.subject koncentrace cze
dc.subject ziskovost cze
dc.title Oligopolní struktura bankovního trhu a ziskovost ve vybraných bankovních systémech cze
dc.title.alternative Oligopolistic Structure of the Banking Market and Profitability in the Selected Banking Systems eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is devoted to the analysis of oligopolistic structures and profitability in selected Eastern European banking systems. The first part defines the basic concepts of the theory of oligopoly and monopoly power measurement. The second part is dedicated to the development of banking sector in Slovakia, Poland, Hungary, Slovenia and Croatia. The third part is focused on measuring the concentration in the banking markets of the chosen countries as well as the relationship between the variables concentration and profits. Following is a finall comparison and evaluation. eng
dc.description.department Ústav ekonomických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33003 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi se svou diplomovou prací s názvem Oligopolní struktura bankovního trhu a ziskovost ve vybraných bankovních systémech. Cílem diplomové práce bylo na základě změření monopolní síly bankovních sektorů vybraných východoevropských zemí analyzovat vliv oligopolní struktury na ziskovost bank. Studentce byly komisí položeny následující otázky:Jaké mohou mít Vaae závěry v práci význam pro bankovního regulátora ve smyslu udílení dalaích licencí? Jaké jsou hlavní slabiny výpočtu a interpretace Herfindahl-Hirschmanova indexu (HHI)? cze
dc.identifier.stag 25947 cze
dc.date.embargo 2015-08-14 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account