Hodnocení soběstačnosti seniorů v rezidenčních zařízeních

Show simple item record

dc.contributor.advisor Taliánová, Magda cze
dc.contributor.author Voříšková, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:24:33Z
dc.date.available 2015-09-27T10:24:33Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60997
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se primárně zabývá člověkem v období stáří a stárnutí. Zaměřuje se především na fenomén stáří seniorů z různých pohledů, kvalitu života a metody hodnotící soběstačnost. cze
dc.format 65 s. cze
dc.format.extent 1578683 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject self-sufficiency cze
dc.subject old age cze
dc.subject residential facility cze
dc.subject soběstačnost cze
dc.subject stáří cze
dc.subject rezidenční zařízení cze
dc.title Hodnocení soběstačnosti seniorů v rezidenčních zařízeních cze
dc.title.alternative Evaluation of the independance of seniors in residential facilities eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Faltová, Barbora cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis primarly address a man in an old age and aging. The focus of the thesis is mainly on phenomenon of old age from different views, quality of living and methods of self-sufficiency evaluation. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33682
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: velmi dobře minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. V teoretické části své práce zmiňujete spravedlnost mezi generacemi. Objasněte prosím relevantně pojem "mezigenerační spravedlnost". 2. Ve vztahu k výzkumné části objasněte prosím pojmy "mírná deprese", "manifestní deprese" a také upřesněte, jakým způsobem jste hodnotila míru depresivity. Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 28401 cze
dc.date.embargo 2015-07-17 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account