Péče o osoby s roztroušenou sklerózou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macková, Marie cze
dc.contributor.author Kabelková, Kristýna
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:24:26Z
dc.date.available 2015-09-27T10:24:26Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60988
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou roztroušené sklerózy mozkomíšní v průběhu historie a současnosti. Věnuje se samotné nemoci, jejím dopadům na člověka a dává přehled o péči, která z ní vyplývá. Výzkum se zaměřuje na zjištění péče, která je pacienty využívána a která by byla u pacientů vítána pro uspokojení životních potřeb a zajištění kvalitního života. cze
dc.format 57 s. cze
dc.format.extent 1575875 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject multiple sclerosis cze
dc.subject patients cze
dc.subject care cze
dc.subject treatment cze
dc.subject roztroušená skleróza cze
dc.subject pacienti cze
dc.subject péče cze
dc.subject léčba cze
dc.title Péče o osoby s roztroušenou sklerózou cze
dc.title.alternative Care for people with multiple sclerosis eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kmentová, Kateřina cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the issues of sclerosis multiplex cerebrospinalis throughout the history and in the present, moreover, the thesis pursues the consequences of the disease and its medical care. The bachelor research is focused on the medical care, which is provided and used. Furthermore, it presents the medical care which would be appreciated by the patient for quality life. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33656
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: velmi dobře minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Byli všichni respondenti z Pardubického kraje? 2. Proč se v dotazníku ptáte na velikost obce, kde respondenti bydlí? (s.29) 3. Dotazníková otázka č. 12 (s.35) má ještě nevyhodnocené varianty a) b) (viz. dotazník). Jak jste s nimi pracovala? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 28387 cze
dc.date.embargo 2015-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account