Plánovací aplikace pro pasivní koherentní radar

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pidanič, Jan cze
dc.contributor.author Provazník, Jakub
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:23:27Z
dc.date.available 2015-09-27T10:23:27Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60966
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá vývojem plánovací aplikace pro bistatický radarový systém. Simulace probíhá ve zpracovaných mapových podkladech. Funkce bistatického radarového systému je simulována v prostředí Matlab. Poloha a parametry anténních stanic jsou volitelné. Aplikace vykresluje pokrytí oblasti pro zvolenou konfigurací bistatického radarového systému. Uživatel volí z dostupného zobrazení. K dispozici je pokrytí oblasti bistatickým radarem, pokrytí oblasti samostatného vysílače a pokrytí přímou viditelností. cze
dc.format 64 s. cze
dc.format.extent 4358818 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject bistatic radar eng
dc.subject passive coherent location eng
dc.subject line of sight eng
dc.subject coverage area of the bistatic radars eng
dc.subject ovals of Cassini eng
dc.subject bistatický radar cze
dc.subject pasivní koherentní lokace cze
dc.subject přímá viditelnost cze
dc.subject oblast pokrytí bistatických radarů cze
dc.subject Cassiniho ovály cze
dc.title Plánovací aplikace pro pasivní koherentní radar cze
dc.title.alternative Planning application for passive coherent radar eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Zálabský, Tomáš cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis deals with development of an application for the bistatic radar system. The map data was preprocessed for the simulation. The function of the bistatic radar is described in the thesis. The application is developed in Matlab software. The outputs from the application are: coverage area for the selected configuration of the bistatic radar system, the coverage of a individual transmitters and the coverage of the line of sight for selected flight level. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a řídicí technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D33209 cze
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Náplň diplomové práce byla poměrně náročná: vyžadovala nejen znalosti z oblasti teorie signálů a soustav a současně z rádiových systémů určování polohy a metod zpracování signálů, ale také tvůrčí přístup k řešení komplikovaného problému sestavení mapového podkladu pro správné vykreslování pokrytí území České republiky bistatickým radarem. Od diplomanta byla požadována vlastní tvůrčí činnost, důkladné teoretické nastudovaní problematiky bistatických radarů a šíření signálu volným prostorem. Student se dále musel důkladně seznámit s grafickým uživatelským rozhraním v prostředí Matlab, ve kterém vytvářel uživatelské aplikace. Diplomant ve své práci vytvořil plánovací aplikaci, která umožňuje zadat polohu a parametry až devíti vysílačů a jednoho přijímače bistatického radaru. Aplikace umožňuje na základě vyhodnocení pokrytí požadovaného území vyhodnotit vhodné pozice pro vysílače a přijímač bistatického radaru. cze
dc.identifier.stag 24567 cze
dc.date.embargo 2015-08-21 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account