Artefiletika jako nástroj resocializace u žadatelů o azyl

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ďatko, Ilona cze
dc.contributor.author Mílová, Lucie
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:23:17Z
dc.date.available 2015-09-27T10:23:17Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60963
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na výtvarný projev žadatelů o azyl žijících v Pobytovém středisku SUZ MV v Kostelci nad Orlicí. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část, obě doplněné fotografiemi z výzkumu. Artefiletika je vnímána jako výchovný a vzdělávací nástroj, kterým se dají bořit kulturní i sociální bariéry. Výzkumná otázka zní, jak mohou artefiletické aktivity pomoci při resocializaci osob žijících v Pobytovém středisku SUZ MV? Resocializací je myšleno seznamování s novou kulturou, prostředím, zvyky a jazykem. V úvodu práce jsou definovány základní pojmy, následně se práce zabývá legislativním rámcem cesty uprchlíka za novým domovem. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány psychosociálním aspektům uprchlictví, Správě uprchlických zařízení MV, specifikům sociální práce s uprchlíky a popisu Pobytového střediska s důrazem na výtvarnou dílnu. Výzkumná část je zpracována kvalitativními metodami výzkumu. Informace byly získávány pomocí dlouhodobých artefiletických aktivit. cze
dc.format 119 s. cze
dc.format.extent 4741426 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject resocialization cze
dc.subject adaptation cze
dc.subject psychosocial aspects of refugees cze
dc.subject asylum seekers cze
dc.subject Refugee facilities administration cze
dc.subject artefiletics cze
dc.subject resocializace cze
dc.subject adaptace cze
dc.subject psychosociální aspekty uprchlictví cze
dc.subject žadatelé o azyl cze
dc.subject Správa uprchlických zařízení cze
dc.subject artefiletika cze
dc.title Artefiletika jako nástroj resocializace u žadatelů o azyl cze
dc.title.alternative Artephiletics as a tool of resocialization of asylum seekers eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Ehlová, Marcela cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Thesis focuses on the artistic expression of asylum seekers living in a residential facility Refugee facilities administration in Kostelec nad Orlici. The work is divided into theoretical part, research part and picture part. Artefiletics is perceived as an educational and training tool, which can break down cultural and social barriers. The question of research is how can artefiletics activities help in the resocialization of people living in a residential facility Refugee facilities administration? Resocialization means familiarization with a new culture, environment, customs and language. In the introduction basic concepts are defined, then the thesis deals with the legislative framework for the new refugee journey home. Individual chapters are devoted to the psychosocial aspects of refugees, the Refugee Facilities Administration, the specifics of social work with refugees and description of residential facility with an emphasis on art workshop. The research part is treated with qualitative research methods. Information was obtained through long-term artephiletic activities. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33338 cze
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence Studentka představila cíle a obsah práce, vysvětlila metodologii a popsala závěry výzkumu. Erudovaně zodpověděla otázky a zapojovala se do diskuse o problematice popsané v diplomové práci. cze
dc.identifier.stag 27162 cze
dc.date.embargo 2015-06-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account