Kontaktní práce jako sociální služba pro uživatele návykových látek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ďatko, Ilona cze
dc.contributor.author Hanuš, Antonín
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:23:10Z
dc.date.available 2015-09-27T10:23:10Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60959
dc.description.abstract Tato práce se zabývá kontaktními centry jako sociálními službami pro uživatele návykových látek. Úvodní část se zaměřuje na drogovou problematiku z obecného hlediska, na její historické aspekty, ale i na vymezení základních pojmů jako je droga či závislost. V další části se zabývá prevencemi drogových závislostí, drogovou politikou, činností sociální práce, a také přiblíží historii vzniku kontaktních center a jejich činnost. Komparativní část diplomové práce je orientována na porovnání zvolených kontaktních center poskytujících sociální služby osobám závislým na návykových látkách a jejich odlišnostem ve způsobu poskytování sociální péče. cze
dc.format 86 s. cze
dc.format.extent 1389507 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject drugs cze
dc.subject drug addiction cze
dc.subject users cze
dc.subject harm reduction cze
dc.subject contact centers cze
dc.subject social services cze
dc.subject drogy cze
dc.subject drogová závislost cze
dc.subject uživatelé cze
dc.subject kontaktní centra cze
dc.subject sociální služby cze
dc.title Kontaktní práce jako sociální služba pro uživatele návykových látek cze
dc.title.alternative Contact centers as social service for drug users eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Ehlová, Marcela cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This dissertation examines the role of contatct centers as a social for drug users. The introductory part of the dissertation aims to explain the general issues of drug use, its historical aspects, and it lays down the definition of basic concepts such as drug or addiction. The next part of the dissertation focuses on the prevention of drug addiction, drug policies, social work activities, and it also takes a closer look at the history of the contact centers and their activities. The comparative part of the thesis is focused on comparing selected contact centers which provide social services to individuals addicted to narcotic substances and their different ways of providing such services. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33349 cze
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence Student představil svou diplomovou práci, její cíle a závěry a zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 27154 cze
dc.date.embargo 2015-06-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account