Léčebna návykových nemocí Případové práce pacientů v odvykací léčbě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sychrová, Adriana cze
dc.contributor.author Tomášková, Jana
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:23:09Z
dc.date.available 2015-09-27T10:23:09Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60958
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na léčebnu návykových nemocí a zabývá se legislativou, závislostmi a jejich dělením, zařízením, které předcházejí nebo následují po léčebně. Dále je zde popis samotné léčebny návykových nemocí. Následuje i popis protidrogové strategie ČR a prevence samotná. Součásti práce je i kvalitativní výzkum, který se zabývá případovými studiemi pacientů v odvykací léčbě. cze
dc.format 67 s. cze
dc.format.extent 1263824 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject addiction treatment cze
dc.subject prevention cze
dc.subject anti-drug programs cze
dc.subject legislation cze
dc.subject centres of treatment cze
dc.subject léčebny návykových nemocí cze
dc.subject strategie cze
dc.subject prevence cze
dc.subject závislosti cze
dc.subject legislativa cze
dc.subject zařízení cze
dc.title Léčebna návykových nemocí Případové práce pacientů v odvykací léčbě cze
dc.title.alternative Addiction Recovery Center - Case Studies of Patients Undergoing Addiction Treatment eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Ďatko, Ilona cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This master thesis discusses treatment of addictions. It summarizes the legislation on the addiction, gives a typology of addictions, and presents the types of centres of treatment (including a detailed description of one specific centre). In the following part, the emphasis is put on prevention and the description of anti-drug programs in the Czech Republic. Additionally, the thesis summarizes the data from qualitative case studies of the addicts under treatment. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33341 cze
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence Studentka představila svou závěrečnou práci a reagovala na dotazy komise. cze
dc.identifier.stag 27152 cze
dc.date.embargo 2015-06-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account