Životní situace mladých dospělých žijících v ústavní péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sychrová, Adriana cze
dc.contributor.author Mertová, Martina
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:23:03Z
dc.date.available 2015-09-27T10:23:03Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60951
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o životní situaci mladých dospělých, kteří odchází z dětských domovů do běžného života mimo zařízení. Práce definuje pojem mladý dospělý z různých pohledů, charakterizuje rysy ústavní péče, dotýká se lehce legislativního zakotvení a popisuje možnosti resocializačních postupů s ohledem na cílovou skupinu. Konkrétnější příklad aplikace metod resocializace u mladých dospělých je možné se dočíst v závěru teoretické části, konkrétně zaměřené na projekt Začni správně, který je nyní v běhu v České republice. Praktická část je zpracována formou případových studií provedených u klientů projektu Začni správně, kteří se chystají nebo jsou nyní integrováni do života mimo instituci. cze
dc.format 72 s. cze
dc.format.extent 1598013 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject children's home cze
dc.subject young adults cze
dc.subject resocialization cze
dc.subject living situation cze
dc.subject institutional care cze
dc.subject dětský domov cze
dc.subject mladí dospělí cze
dc.subject resocializace cze
dc.subject ústavní péče cze
dc.subject životní situace cze
dc.title Životní situace mladých dospělých žijících v ústavní péči cze
dc.title.alternative Living situation of young adults living in institutional care eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Škoviera, Albín cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Thesis deals with the life situation of young adults who left the orphanages to normal life outside the facility. Work defines young adults from different perspectives, characterizes the features of institutional care, touching lightly legislative moorings and describes the possibilities of rehabilitation procedures with regard to the target group. A more specific example of application of methods of re-socialization of young adults is possible to read the conclusion of this part, which is specifically focused on the project starts correctly, which is now underway in the Czech Republic. The practical part is in the form of case studies with clients of project Začnisprávně, who are about to or are now integrated into life outside the institution. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33348 cze
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence Studentka představila svou závěrečnou práci a zodpověděla dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 27136 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account