Ohodnocení sítě na základě vybraných morfometrických charakteristik území

Show simple item record

dc.contributor.advisor Komárková, Jitka cze
dc.contributor.author Němeček, David
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:22:12Z
dc.date.available 2015-09-27T10:22:12Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60927
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vztahem morfometrických charakteristik a síťových analýz. Hlavním cílem je navrhnout vhodný způsob a automatizovat proces ohodnocení dopravní sítě podle morfometrických charakteristik terénu. Na základě vybraných morfometrických parametrů, které ovlivňují časovou dostupnost, bude proces ohodnocení dopravní sítě automatizován v jazyce Python. cze
dc.format 67 s. cze
dc.format.extent 2168719 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject network analysis cze
dc.subject evaluation of network cze
dc.subject morphometric characteristics cze
dc.subject digital terrain model cze
dc.subject Python cze
dc.subject síťové analýzy cze
dc.subject ohodnocení sítě cze
dc.subject morfometrické charakteristiky cze
dc.subject digitální model reliéfu cze
dc.title Ohodnocení sítě na základě vybraných morfometrických charakteristik území cze
dc.title.alternative Evaluation of network based on selected morphometric characteristics of the territory. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Sedlák, Pavel cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the relationship between morphometric characteristics and network analysis. The main objective is creation of a suitable method and automate process of transport network evaluation. On the basic of selected morphometric parameters that affect the availability of time, the evaluation process of transport network will be automated in Python programming language. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33031 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student prezentoval výsledky své diplomové práce na téma Ohodnocení sítě na základě vybraných morfometrických charakteristik území. Komise přečetla posudky, položila otázky oponenta a dále položila následující otázky: Jaké typy hasičských vozů byly brány v úvahu? Co znamená pojem křivolakost? Student na otázky odpovídal. cze
dc.identifier.stag 26487 cze
dc.date.embargo 2015-08-14 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account