Návrh zlepšení informačního systému podporující cestovní ruch obce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Máchová, Renáta cze
dc.contributor.author Remeš, František
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:22:03Z
dc.date.available 2015-09-27T10:22:03Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60919
dc.description.abstract Tato práce se zabývá definicí základních pojmů spojených s tématem diplomové práce, představením Autokempinku Konopáč, včetně jeho informačního systému, zhodnocení současného stavu z pohledu návštěvníků kempu a zaměstnanců recepce a na základě zjištěných nedostatků, návrhy na zlepšení. Průzkum bude proveden na základě dotazníkového šetření. Na základě zjištěných nedostatků práce obsahuje návrh nového rezervačního systému. cze
dc.format 83 s. cze
dc.format.extent 1621150 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject car camping site Konopáč cze
dc.subject information system cze
dc.subject research cze
dc.subject reservation system cze
dc.subject entity-relationship diagram cze
dc.subject relational data model cze
dc.subject use case cze
dc.subject Autokempink Konopáč cze
dc.subject informační systém cze
dc.subject průzkum cze
dc.subject rezervační systém cze
dc.subject diagram entit a vztahů cze
dc.subject relační model dat cze
dc.subject případ užití cze
dc.title Návrh zlepšení informačního systému podporující cestovní ruch obce cze
dc.title.alternative Suggestion for Improvement of Information System Supporting Municipal Tourism eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis defines essential terms related to the topic of diploma paper. It focuses on the introduction of car camping site Konopáč and its information system. The attention is also paid to evaluation of its present condition from the viewpoint of both car camping site visitors and receptionists. Possible improvements of the system were suggested in the thesis since certain shortcomings were discovered. Questionnaire was selected as the research instrument for the purposes of this thesis. To eliminate discovered shortcomings, a new reservation system was proposed in the diploma paper. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32214 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student představil komisi výsledky diplomové práce Návrh zlepaení informačního systému podporující cestovní ruch obce. Student definoval cíl, postup řeaení a prezentoval výstupy své práce.<br>Na otázky postupně odpovídal:  Jak se v posledních letech vyvíjí sektor turismu v ČR a jaký to má dopad na zařízení obdobná Autokempingu Konopáč? Co pozitivního by mohl Vámi navržený rezervační systém přinést společnosti Autokemping Konopáč?  Vysvětlete, v čem jste vylepail informační systém? V čem je hodnocení informačního sytému? cze
dc.identifier.stag 26022 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account