Habsbursko-polské vztahy ve 20. letech 18. století. Císařský vyslanec František Karel Vratislav z Mitrovic v korespondenci s říšským vicekancléřem Schönbornem, 1724-1727.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prchal, Vítězslav cze
dc.contributor.author Michalicová, Nela
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:21:33Z
dc.date.available 2015-09-27T10:21:33Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60897
dc.description.abstract Práce se zabývá habsbursko-polskými vztahy ve 20. letech 18. století. Na základě korespondence mezi císařským vyslancem v Polsku hrabětem Františkem Karlem Vratislavem z Mitrovic a říšským vicekancléřem Friedrichem Karlem Schönbornem je ukázána praxe vyjednávání spojenectví a budování mezinárodních vztahů dvou suverénních států na počátku 18. století. cze
dc.format 74 s. cze
dc.format.extent 1561312 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Franz Karl Count Wratislaw von Mitrowicz cze
dc.subject Habsburg-Polish relationship cze
dc.subject 18th century cze
dc.subject history of diplomacy cze
dc.subject František Karel Vratislav z Mitrovic cze
dc.subject habsbursko-polské vztahy cze
dc.subject 18. století cze
dc.subject dějiny diplomacie cze
dc.title Habsbursko-polské vztahy ve 20. letech 18. století. Císařský vyslanec František Karel Vratislav z Mitrovic v korespondenci s říšským vicekancléřem Schönbornem, 1724-1727. cze
dc.title.alternative Habsburg-Polish International Relationship in the 1st Quarter of 18th Century. Imperial Ambasador Franz Karl Count Wratislaw von Mitrowicz and His Correspondence with Vice-Chancellor Friedrich Karl Schönborn, 1724-1727. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Téra, Michal cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with Habsburg-Polish relations in the 1st quarter of 18th century. Its main sources are represented by the correspondence (primary of political nature) between Franz Karl Count Wratislaw von Mitrowitz, Imperial Ambassador to Saxony and Poland-Lithuania, and Reich Vice-Chancellor Friedrich Karl Schönborn. Main goal of this thesis is to reveal the ambassador's everyday practice in negotiating the alliances and building international relations between two sovereign countries in the early 18th century. eng
dc.description.department Katedra literární kultury a slavistiky cze
dc.thesis.degree-discipline SSEUP+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33540 cze
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.defence 1. Představení práce autorkou..2. Přečtení posudků.3. Rozprava. cze
dc.identifier.stag 23533 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account