Návrh mostového jeřábu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomek, Petr cze
dc.contributor.author Vtípil, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:21:21Z
dc.date.available 2015-09-27T10:21:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60895
dc.description.abstract Práce je věnována popisu konstrukcí mostového jeřábu se zaměřením na návrh mostového jeřábu pro nosnost 13 500 kg a dalšímu stručnému popisu jeřábů, se kterými se můžeme setkat. Zabývá se hlavně konstrukcí mostu tohoto jeřábu v závislosti na nosnosti a rozpětí jeřábu a též správným výběrem kladkostroje od různých výrobců. Dále se zaměřuje na popis konstrukcí jeřábových koček. Tato práce obsahuje i pevnostní a únavové výpočty pro správné navržení mostů mostových jeřábů dle příslušné normy ČSN 27 0103. cze
dc.format 72 s. + výkres cze
dc.format.extent 3698243 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject crane eng
dc.subject bridge eng
dc.subject bridge trolley eng
dc.subject block and tackles eng
dc.subject load eng
dc.subject jeřáby cze
dc.subject mosty cze
dc.subject jeřábová kočka cze
dc.subject nosnost cze
dc.title Návrh mostového jeřábu cze
dc.title.alternative Design of a bridge crane eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work deals with the description of the constructions of the bridge crane with a focus on a plan of the bridge crane with load 13,500 kg and other short description of cranes which we can meet. It deals with the main construction of this crane in dependence on the load and span of crane and also the right choice of block and tackle from various producers. It focuses on the description of the constructions of the bridge trolleys, too. This work also includes strenght and fatique calculations for the right design of bridges of the bridge cranes, according to standard ČSN 27 0103. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky: Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32040 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Komise byla v krátkosti seznámena s návrhem konstrukce mostového jeřábu. Prezentace studenta byla pečlivě připravena, s vhodným poměrem názorných obrázků a textu. Student působil uvolněně s minimem váhání, jeho projev byl srozumitelný, plynulý a dobře připravený. Na některé dotazy komise student reagoval s drobnými problémy, nakonec však zvládl všechny otázky zodpovědět uspokojivě. cze
dc.identifier.stag 24032 cze
dc.date.embargo 2015-05-28 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account