Sídelní a stavební vývoj vesnice Dolní Újezd od konce 18. století do začátku 20. století.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škabrada, Jiří cze
dc.contributor.author Kutová, Pavlína
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:59:23Z
dc.date.available 2015-08-10T07:59:23Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60889
dc.description.abstract Předkládaná práce se zabývá sídelním a stavebním vývojem východočeské vesnice Dolní Újezd. Po krátkém úvodu následuje představení pramenů a literatury. Kapitola o sídelním vývoji se opírá o analýzu urbářů litomyšlského panství a katastrů. Kapitola o stavebním vývoji vychází z analýzy stavebních plánů a objektů postavených do prvních desetiletí 20. století. Následující část představuje shrnutí dosavadních poznatků, je tedy věnována sídelnímu a stavebnímu vývoji vesnice Dolní Újezd s důrazem na konec 18. století až začátek 20. století. Poslední kapitola představuje interpretační možnosti takto získaného materiálu v oblasti proměny historické rodiny, lidové zbožnosti nebo sebeprezentace venkovského lidu. cze
dc.format 145 s. cze
dc.format.extent 11591099 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 31.3.2016 cze
dc.subject This Diploma thesis deals with settlement and structure development of Dolní Újezd cze
dc.subject village in East Bohemia. A short introduction is followed by the presentatiton of the sources and literature. The chapter about settlement development is based on analysis of the Litomyšl manor urbaries and of the cadastres. The chapter about structure development is based on the analysis of the building plans and buildings built till the first decades of the 20th century. The following part is a summary of this knowledge; it is dedicated to the settlement and structure development Dolní Újezd village cze
dc.subject with the emphasis on the late 18th century to early 20th century. The last chapter presents interpretive possibilities of this material cze
dc.subject especially in the historical transformation of the family cze
dc.subject popular piety or selfrepresentation of rural people cze
dc.title Sídelní a stavební vývoj vesnice Dolní Újezd od konce 18. století do začátku 20. století. cze
dc.title.alternative Settlement and Structure Development of Dolní Újezd Village in the "Long" 19th Century eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hrubý, Vladimír cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Péče o kulturní dědictví cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature Práce dosud není ve studovně dostupná cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence \par{1. Představen{í} c{í}lů, metody zpracov{á}n{í} a př{í}nosu diplomov{é} pr{á}ce.\par} \par{2. Sezn{á}men{í} komise s posudky.\par} \par{3. Rozprava o pr{á}ci, zodpovězen{í} dotazů členů komise.\par} cze
dc.identifier.stag 23505 cze
dc.date.embargo 2016-03-31 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account