Faustovský motif ve viktoriásném románu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vít, Ladislav cze
dc.contributor.author Limberská, Barbora
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:59:04Z
dc.date.available 2015-08-10T07:59:04Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60881
dc.description.abstract Práce se zabývá faustovským motivem ve vybraných románech z viktoriánského období. Teoretická část této práce se zaměřuje na faustovskou postavu, její motiv, vývoj a hlavní rysy zobrazené v literatuře, které zůstaly ovlivněny významnými literárními zpracováními, jako je například dílo Faust od Johanna Wolfganga von Goetheho. Praktická část rozebírá jednotlivé romány: Na Větrné Hůrce od Emily Brontëové, Frankenstein od Mary Shelleyové a Obraz Doriana Graye od Oscara Wildea. Práce je založena na komparativní analýze třech hlavních postav z výše uvedených románů. Hlavním záměrem práce je zodpovězení otázky do jaké míry mohou být tyto postavy interpretovány jako faustovské a jakým způsobem se jejich tvůrci navracejí k tradičnímu faustovskému motivu. cze
dc.format 47 s. cze
dc.format.extent 1635896 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Faustian characters eng
dc.subject Victorian novel eng
dc.subject archetypes eng
dc.subject 18th-20th century eng
dc.subject faustovská postava cze
dc.subject viktoriánský román cze
dc.subject archetypy cze
dc.subject 18.-20. století cze
dc.title Faustovský motif ve viktoriásném románu cze
dc.title.alternative The Faustian Motif in the Victorian Novel eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sampey, Daniel Paul cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work deals with the Faustian motif in selected novels of the Victorian period. The theoretical part of the thesis focuses on the Faustian figure and motif, their development and main features in literature which were influenced by pivotal literary templates, such as Faust by Johann Wolfgang von Goethe. The practical part aims at particular works; Wuthering Heights by Emily Brontë, Frankenstein by Mary Shelley and The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde. The thesis is based on a comparative analysis of three main characters. Its overall intention is to examine the extent to which the characters can be interpreted as Faustian and in what way the authors return to the traditional Faustian motif. eng
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk - specializace v pedagogice cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D32117 cze
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.identifier.stag 22495 cze
dc.date.embargo 2015-03-31 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account