Zobrazení vlády Margaret Thatcherové v divadelních hrách v 80. letech 20. století

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalavská, Petra cze
dc.contributor.author Krsková, Helena
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:59:03Z
dc.date.available 2015-08-10T07:59:03Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60880
dc.description.abstract Hlavním cílem této práce je poskytnout analýzu her Malá rodinná firma od Alana Ayckbourna, Skryté osvícení od Davida Hara a Thatcherovské děti od Trevora Griffithse, které pochází z období 80. let 20. století v Británii. V úvodní části práce je představena charakteristika vlády Margaret Thatcherové a její vliv na britské divadlo a obzvláště na politické divadlo. Druhá část zahrnuje analýzu vybraných her, ve kterých se věnuje speciální pozornost způsobu, který dramatici používají k zobrazení období vlády Margaret Thatcherové. cze
dc.format.extent 1106933 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Thatcher's rule eng
dc.subject British theatre and drama of the 1980s eng
dc.subject Alan Ayckbourn eng
dc.subject David Hare eng
dc.subject Trevor Griffiths eng
dc.subject thatcherovská vláda cze
dc.subject britské divadlo a drama v 90. letech 20. století cze
dc.title Zobrazení vlády Margaret Thatcherové v divadelních hrách v 80. letech 20. století cze
dc.title.alternative The Depiction of Margaret Thatcher's Rule in the Plays of the 1980s eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sampey, Daniel Paul cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The main purpose of this paper is to provide an analysis of the plays A Small Family Business by Alan Ayckbourn, The Secret Rapture by David Hare and Thatcher's Children by Trevor Griffiths which date to the period of the 1980s in Britain. In the initial part of the paper the characteristics of Thatcher's policy and its impacts on British theatre and especially on political theatre are introduced. The second part considers the analysis of the selected plays with special attention being paid to the way that playwrights used to portray Thatcher's era. eng
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk - specializace v pedagogice cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D32118 cze
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.identifier.stag 22492 cze
dc.date.embargo 2015-03-31 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account