Analýza stavu a vybavení vozového parku České pošty, s.p. v rámci její přepravní sítě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Salava, Daniel cze
dc.contributor.author Pokorný, Martin
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:58:50Z
dc.date.available 2015-08-10T07:58:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60878
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na vozový park České pošty. Zabývá se efektivním využíváním vozidel, kvalitním řízením a propracovanou správou vozového parku. V práci jsou veškeré náležitosti, které vedou k optimalizaci firemní flotily, tak aby byly snižovány náklady na provoz vozidel, ale zároveň nebyla ovlivněna kvalita vozového parku. Práce obsahuje návrhy na zlepšení současného stavu firemní flotily České pošty. cze
dc.format 77 s. cze
dc.format.extent 3255163 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Czech Post cze
dc.subject fleets cze
dc.subject optimization cze
dc.subject management cze
dc.subject costs cze
dc.subject operation cze
dc.subject modernization cze
dc.subject Česká pošta, s.p. cze
dc.subject vozové parky cze
dc.subject optimalizace cze
dc.subject správa cze
dc.subject náklady cze
dc.subject provoz cze
dc.subject modernizace cze
dc.title Analýza stavu a vybavení vozového parku České pošty, s.p. v rámci její přepravní sítě cze
dc.title.alternative Analysis of the state and the equipment of the fleet of Czech Post within its transportation network eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work focuses on the fleet of the Czech Post. It deals with the effective use of vehicles, quality control and sophisticated fleet management. The thesis describes all the essentials that lead to the optimization of corporate fleet, so that the cost of operating vehicles would be reduced without compromising the quality of the fleet. In an addition, the thesis also contains suggestions for improvement of the current state of corporate fleet of Czech Post. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Management, marketing a logistika ve spojích cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32526 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řeaenou ve své bakalářské práci dokázal student odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Na doplňkové otázky reagoval pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl. cze
dc.identifier.stag 28446 cze
dc.date.embargo 2015-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account