Analýza turistického informačního systému Libereckého kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Becková, Helena cze
dc.contributor.author Hercíková, Monika
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:58:29Z
dc.date.available 2015-08-10T07:58:29Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60861
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá turistickým informačním systémem Libereckého kraje. V práci je uvedena analýza aktuálního stavu turistického informačního systému kraje a možné návrhy na zlepšení jeho fungování. Cílem práce je vytvořit návrh řešení, která by mohla vést ke zdokonalení systému a jeho jednotlivých částí, jež se podílí na kvalitě cestovního ruchu v kraji. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 1915079 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject tourist information systems cze
dc.subject information services cze
dc.subject tourism cze
dc.subject information centers cze
dc.subject tourist trade cze
dc.subject turistické informační systémy cze
dc.subject informační služby cze
dc.subject turistika cze
dc.subject informační centra cze
dc.subject cestovní ruch cze
dc.title Analýza turistického informačního systému Libereckého kraje cze
dc.title.alternative Analysis of tourist information system of Liberec region eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with tourist information system of the Liberec Region. Thesis presents an analysis of the current state of regional tourist information system and suggestions for improving its functioning. Main aim of this thesis is create design solutions that could lead to the improvement of the system and its individual parts, which contributes to the quality of tourism in the region. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32510 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řeaenou ve své bakalářské práci dokázala studentka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Na doplňkové otázky reagovala pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla.<br>Studentka reagovala na otázky předsedy komise:<br>Proč jste zařadila analýzu SWOT až do návrhové části a ne do analytické části?<br>Ve SWOT analýze uvádíte "nedostatek financí" mezi hrozbami, vysvětlete.<br>  cze
dc.identifier.stag 17969 cze
dc.date.embargo 2015-03-16 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account