Aplikace pro monitoring linuxového serveru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Váňa, Tomáš cze
dc.contributor.author Bureš, Vojtěch
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:58:18Z
dc.date.available 2015-08-10T07:58:18Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60859
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce bylo vytvořit aplikaci schopnou dlouhodobě monitorovat vybraný linuxový server. Aplikace se skládá ze dvou komponent. Daemon, z hlediska linuxového serveru, zaznamenává vybrané statistky z provozu serveru a informuje uživatele o nestandardních stavech serveru. Druhou komponentou je webová aplikace, která zachycená data přehlednou formou prezentuje. Aplikace je implementována nad technologiemi Spring, Hibernate a Maven. Webová aplikace pro ukládání dat využívá open-source databázi MySQL a běží na aplikačním serveru Tomcat 7. V teoretické části je provedena rešerše obdobných řešení, představen Spring Framework a popsána výsledná aplikace. cze
dc.format 53 s. cze
dc.format.extent 2401077 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Java cze
dc.subject J2EE cze
dc.subject Spring Framework cze
dc.subject Hibernate cze
dc.subject MySQL cze
dc.subject Linux cze
dc.subject Tomcat cze
dc.subject Maven cze
dc.subject statistiky cze
dc.subject cze
dc.subject cze
dc.subject cze
dc.subject cze
dc.subject cze
dc.subject cze
dc.subject cze
dc.subject cze
dc.subject statistics eng
dc.title Aplikace pro monitoring linuxového serveru cze
dc.title.alternative Application for monitoring of linux server eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor work was to create an application able to monitor a chosen Linux sever in the long term. The application consists of two components. The Daemon in terms of the Linux server records chosen statistics from server operation and informs users about critical server states. The second component is a web application which presents collected data in a clear form. The application is implemented above technologies such as Spring Hibernate and Maven. The web application for storing data utilizes the open-source database MySQL and runs on the application server Tomcat 7. In the theoretical part a research of similar solutions is undertaken, Spring Framework is introduced and the resulting application is described. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32738 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem bakalářské práce je vytvořit aplikaci schopnou dlouhodobě monitorovat vybraný linuxový server. Výsledné řešení se skládá ze dvou aplikací (deamon a webová aplikace). Dle vedoucího práce byly cíle dané zadáním zcela naplněny. Logická stavba práce je v pořádku. Samotná aplikace je provozuschopná a otestovaná. Uživatelské rozhraní je přehledné a intuitivní. Vedoucí práce kladně hodnotí výběr technologií, pomocí kterých je výsledná aplikace implementována. Dále aktivní a samostatný přístup autora. Student uspokojivě odpověděl na dotazy vedoucího práce i komise, která se rozhodla ohodnotit bakalářskou práci stupněm výborně. cze
dc.identifier.stag 28165 cze
dc.date.embargo 2015-05-11 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account