Testování bezpečnosti bezdrátové sítě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Neradová, Soňa cze
dc.contributor.author Vašíček, Michal
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:58:15Z
dc.date.available 2015-08-10T07:58:15Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60857
dc.description.abstract Autor ve své práci představí bezdrátové sítě z pohledu slabin bezdrátových sítí, popíše jednotlivé druhy provozu ve WiFi sítích a způsob monitorování WiFi sítí. V teoretické části popíše druhy rámců používaných v bezdrátových sítích, údaje získané analýzou bezdrátových sítí v dosahu a problémy vzniklé ze zneužití neautorizovaných rámců. V praktické části se zaměří na techniky generování síťového provozu pomocí WiFi injection, odpojování klientů v síti, zachytávání provozu v monitorovacím módu a prolamování hesel do WEP a WPA sítí. cze
dc.format 50 s. cze
dc.format.extent 7448185 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject počítačové sítě cze
dc.subject WiFi cze
dc.subject WEP cze
dc.subject WPA cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject penetrační testy cze
dc.subject computer networks eng
dc.subject security eng
dc.subject penetration tests eng
dc.title Testování bezpečnosti bezdrátové sítě cze
dc.title.alternative Testing the security of wireless network eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The author presents a wireless networks from the perspective of the weaknesses of wireless networks, describe each type of traffic in WiFi networks and a method of monitoring WiFi networks. In the theoretical section describes the types of frames used in wireless networks, data obtained by analyzing wireless networks, and problems arising from misuse by unauthorized frames. In the practical part he focus on the techniques of generating network traffic using WiFi injection, disconnecting the network clients, capturing traffic in monitoring mode and cracking passwords of WEP and WPA networks. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32765 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Autor ve své práci představil bezdrátové sítě z pohledu slabin bezdrátových sítí, popsal jednotlivé druhy provozu ve WiFi sítích a způsob monitorování WiFi sítí. Autor stanovený cíl práce splnil v plném rozsahu. Funkčnost prezentovaného systému byla prakticky ověřena pomocí Kali Linux. Obhajoba proběhla na požadované úrovni. Student výborně reagoval na dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 28162 cze
dc.date.embargo 2015-05-11 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account