Sledování provozu před automobilem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šimerda, Karel cze
dc.contributor.author Majerík, Filip
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:58:08Z
dc.date.available 2015-08-10T07:58:08Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60849
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá detekcí objektů (vozidel) v reálném čase za pomoci knihovny OpenCV. Prvně jsou popsány metody měření vzdáleností k objektům pomocí přímých a nepřímých měření. Následně jsou popsány základní techniky a postupy pro detekci objektů na snímku. Dále je rozebrána základní implementace demonstrační práce a zhodnocení výsledků a jejich přesnosti. cze
dc.format 52 s. cze
dc.format.extent 6573416 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject OpenCV eng
dc.subject general detection eng
dc.subject car detection eng
dc.subject distance measurement eng
dc.subject computer vision eng
dc.subject detekce obecně cze
dc.subject detekce vozidel cze
dc.subject měření vzdálenosti cze
dc.subject počítačové vidění cze
dc.title Sledování provozu před automobilem cze
dc.title.alternative Traffic monitoring ahead of vehicle eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused to the detection of objects (vehicles) in real time using the OpenCV library. At first is described the method of measuring distances to objects through direct and indirect measurements. Next are described basic techniques and procedures for object detection on image. Last is described basic implementation of demonstration application and result evaluation and evaluation accuracy of demonstration application. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32753 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce byla realizace softwarové aplikace, která sleduje provoz před jedoucím automobilem. Student splnil požadované cíle. Autor práce aplikaci ověřil na několika telefonech a změřil vzdálenost na velkém počtu automobilů. Výsledky měření jsou přílohou bakalářské práce. Dle vedoucího práce je logická stavba a stylistická úroveň práce na velmi dobré úrovni. Vedoucí práce ocenil značnou samostatnost studenta a velké nasazení s jakým se danému tématu věnoval. Komisi prezentace tématu velmi zaujala a rozhodla se ohodnotit bakalářskou práci, stejně jako vedoucí práce, stupněm výborně. Odpovědi na otázky státní závěrečné zkoušky byly na vysoké úrovni a celkový výsledek státní zkoušky je výborně. cze
dc.identifier.stag 28121 cze
dc.date.embargo 2015-05-04 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account