Nástroj pro sledování výpočtu v rámci vývojových diagramů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kavička, Antonín cze
dc.contributor.author Moravčík, David
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:57:48Z
dc.date.available 2015-08-10T07:57:48Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60834
dc.description.abstract Tématem práce je návrh a tvorba aplikace s grafickým uživatelským rozhraním pro tvorbu a vizualizaci evoluce vývojových diagramů. Aplikace také umožní export a import vytvořeného diagramu do souboru pro perzistentní uchování. Součástí práce je i testování aplikace na sadě vybraných algoritmů. Aplikace bude implementována v jazyce Java. cze
dc.format 56 s. cze
dc.format.extent 8582103 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject flowchart eng
dc.subject evolution eng
dc.subject application eng
dc.subject tool eng
dc.subject Java eng
dc.subject vývojový diagram cze
dc.subject evoluce cze
dc.subject aplikace cze
dc.subject nástroj cze
dc.title Nástroj pro sledování výpočtu v rámci vývojových diagramů cze
dc.title.alternative Flowchart evolution tracking tool eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is dedicated to design and creation of application with a graphical user interface for creating and tracking evolution of flowcharts. Application will support exporting and importing flowchart to a file for persistent storage. Final part will be dedicated to testing the application on a set of algorithms. Application will be implemented using Java language. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32783 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Primárním cílem bakalářské práce byl návrh, implementace a ověření softwarového nástroje pro podporu sledování evoluce výpočtu v rámci vývojových diagramů. Student výborně reagoval na dotazy a připomínky vedoucího i členů komise. cze
dc.identifier.stag 24796 cze
dc.date.embargo 2015-05-11 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account