Specifika a rizika vysokohorské turistiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holeková, Jindra cze
dc.contributor.author Malík, David
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:57:27Z
dc.date.available 2015-08-10T07:57:27Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60822
dc.description.abstract Práce se zabývá některými oblastmi horské turistriky, o kterých se autor domnívá, že zlepšením jejich obecného povědomí by se mohlo dosáhnout snížení množství nehod v horách a zmírnění jejich dopadů. Hlavní pozornost je věnována přípravě akcí, výbavě, komunikaci v horách obecně a v nouzi a v neposlední řadě organizaci a činnosti horských záchranářů. Témata byla vybrána na základě zkušeností autora a zkušeností horských vůdců a členů horské služby, se kterými rozmlouval. Ve výzkumné části hodnotí odpovědi na otázky, které při rozhovorech pokládal a z odpovědí se snaží formulovat výstupy svého výzkumného projektu cíleného na zvýšení bezpečnosti při turistice v horách. Práce by chtěla být návodem k výchově začínajících a málo poučených horských turistů. cze
dc.format 77 s. cze
dc.format.extent 1323156 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject trekking cze
dc.subject dangers cze
dc.subject planning cze
dc.subject equipment cze
dc.subject communication and signals cze
dc.subject prevention cze
dc.subject rescue cze
dc.subject horská turistika cze
dc.subject nebezpečí cze
dc.subject plánování cze
dc.subject výbava cze
dc.subject komunikace a signalizace cze
dc.subject prevence cze
dc.subject záchrana cze
dc.title Specifika a rizika vysokohorské turistiky cze
dc.title.alternative Particularities and Risks of Alpine Hiking eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Dvorská, Linda cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The author believes that improving general awareness of certain aspects of mountain trekking may lead to reduction in fatalities and improved outcomes of related accidents. He focuses on these aspects and topics selected based partly on his own experience and partly on practical knowledge of experienced mountain rescuers and guides he had a chance to interview. Based on the answers he gathered during these interviews the author then tries to identify the most important considerations that contribute to mountain trekking safety. The goal of this work is to provide a concise guide for entry-level training of beginner hikers and trekkers. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33506
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: dobře Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaká je konkrétní doporučení pro edukaci turistů navrhujete? 2. Jakou formou byste informoval turisty o pravidlech pohybu ve vysokohorském prostředí? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 28026 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account