Crowdfunding se zaměřením na Kickstarter a jeho kampaně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zemanová, Barbora cze
dc.contributor.author Špaček, Jakub
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:55:44Z
dc.date.available 2015-08-10T07:55:44Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60763
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je popsat a analyzovat vybrané crowdfundingové kamapně, které využily platformu Kickstarter. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy, které se týkají crowdfundingu a jeho vývoje. V praktické části jsou popsány a analyzovány vybrané crowdfundingové kampaně. Na závěr jsou navrženy doporučení tvůrcům kampaní. cze
dc.format 80 s. cze
dc.format.extent 1699120 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject crowdfunding cze
dc.subject Kickstarter cze
dc.subject backers cze
dc.subject campaigns cze
dc.subject communities cze
dc.subject internet cze
dc.subject social networks cze
dc.subject přispěvatelé cze
dc.subject kampaně cze
dc.subject komunity cze
dc.subject internet cze
dc.subject sociální sítě cze
dc.title Crowdfunding se zaměřením na Kickstarter a jeho kampaně cze
dc.title.alternative Crowdfunding focused on Kickstarter and its campaigns eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Honková, Irena cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Goal of thesis is to describe and analyse selected crowdfunding campaigns which used platform named Kickstarter. Basic terms concerning crowdfunding and its development are defined in the theoretical part. Selected crowdfunding campaigns are described and analysed in the practical part. Recommendations to campaign creators are suggested in conclusion. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32576 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s obsahem a cílem své diplomové práce. Cílem práce byla analýza a zhodnocení kampaní vybraných podniků realizujících své projekty prostřednictvím platformy Kickstarter a zhodnocení jeho potenciálu. Student seznámil komisi se závěry práce a odpověděl na otázky položené vedoucím práce a oponentem práce:1. Dokážete srovnat využívanost české platformy HitHit s nejpoužívanějaí platformou Kickstarter českými tvůrci?2. Jakou platformu byste doporučil např. českému lyžaři, který by se snažil získat peníze na přípravu na závody.3. Jmenujte shody a rozdíly crowfundingu typu Equity-based oproti financování prostřednictvím tzn. venture kapitálu. cze
dc.identifier.stag 26191 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account