Determinanty inovační výkonnosti podniků na na úrovni regionu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Petr cze
dc.contributor.author Zeminová, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:55:38Z
dc.date.available 2015-08-10T07:55:38Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60760
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá charakteristikou determinantů inovační výkonnosti podniků a regionálních inovačních systémů. Zaměření se na inovační činnost může podnikům významně přispět k odlišení se od konkurence. Cílem práce je navrhnout a ověřit model na predikci inovační výkonnosti, pomocí něhož lze zjistit oblasti, které mají na inovační činnost podniků významný vliv. cze
dc.format 78 s. cze
dc.format.extent 2082040 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject inovace cze
dc.subject inovační výkonnost cze
dc.subject kraje cze
dc.subject logitový model cze
dc.subject innovation eng
dc.subject innovative performance eng
dc.subject regions eng
dc.subject logit model eng
dc.title Determinanty inovační výkonnosti podniků na na úrovni regionu cze
dc.title.alternative Determinants of Corporate Innovation Performance at Regional Level eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Stejskal, Jan cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the characteristics of determinants concerning the innovation performance of companies and the regional innovation systems. Focusing on these activities can significantly contribute to distinction from the competition. The purpose of the thesis is prosposing and verification of the predictive model which suggests the activities that drive the innovation performance. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32213 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Název práce: Determinanty inovační výkonnosti podniků na úrovni regionůOtázky vedoucího práce: žádné nemáOtázky oponenta práce: žádné nemá cze
dc.identifier.stag 26038 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account