Adaptace nově nastupujících zaměstnanců do vybrané organizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brodský, Zdeněk cze
dc.contributor.author Kojzarová, Zuzana
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:55:24Z
dc.date.available 2015-08-10T07:55:24Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60747
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na analýzu adaptačního procesu ve společnosti PRECIOSA- Lustry, a.s. Práce je rozdělena na dvě části. V první části se zabývá charakteristikou základních pojmů a dále uvedením do problematiky spojené s procesem adaptace nově nastupujících pracovníků do organizace. Ve druhé části je analyzován tento proces konkrétně ve společnosti PRECIOSA- Lustry, a.s. cze
dc.format 100 s. cze
dc.format.extent 1630272 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject adaptation cze
dc.subject evaluation cze
dc.subject fluctuation cze
dc.subject socialization cze
dc.subject adaptace cze
dc.subject evaluace cze
dc.subject fluktuace cze
dc.subject socializace cze
dc.title Adaptace nově nastupujících zaměstnanců do vybrané organizace cze
dc.title.alternative Adaptation of new employees in a selected organization eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pakosta, Jaroslav cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The master thesis is focused on analysis of the adaptation process in the company PRECIOSA Lighting. The thesis is divided in two parts. There is the characteristics of the basic concepts in the first part, subsequently there is discussed the issue of the adaptation of new employees. The analysis of the adaptation program in PRECIOSA Lighting is parsed in the second part of the master thesis. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32570 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem své diplomové práce. Studentka seznámila komisi se závěry práce a odpověděla na otázky položené vedoucím práce a oponentem:1. V čem by mohlo být pomocný navrhovaný e-learning v procesu adaptace nových zaměstnanců sledované společnosti? 2. Jakým způsobem by bylo možné stimulovat manažery organizace k vyaaímu zájmu a aktivitě v rámci adaptace nových zaměstnanců? 3. V čem vidíte klady a zápory organizačního procesu podniku ve smyslu dopadů na adaptaci nově nastupujících zaměstnanců? 4. Jak řeaíte v novém systému odstranění redundance nových informací novým zaměstnancům? cze
dc.identifier.stag 25426 cze
dc.date.embargo 2015-04-22 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account