Transfer výsledků výzkumu a vývoje do praxe

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pakosta, Jaroslav cze
dc.contributor.author Bolebruch, Erik
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:55:16Z
dc.date.available 2015-08-10T07:55:16Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60738
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá oceňováním nehmotných aktiv ve formě předmětů průmyslového vlastnictví a specificky se zaměřuje na patentované vynálezy. Teoretická část se skládá ze dvou okruhů a uvádí čtenáře jak do širší problematiky transferu výsledků výzkumu a vývoje do praxe v prostředí ČR, tak do užší problematiky oceňování těchto výsledků, které jsou podkladem pro praktickou část. Praktická část aplikuje teoretické poznatky na případové studii a hodnotí dosažené výsledky. cze
dc.format 103 s. cze
dc.format.extent 2039385 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject research and development cze
dc.subject inventions cze
dc.subject patents cze
dc.subject industrial property cze
dc.subject NPV cze
dc.subject license analogy cze
dc.subject methods cze
dc.subject valuation cze
dc.subject výzkum a vývoj cze
dc.subject vynálezy cze
dc.subject patenty cze
dc.subject průmyslové vlastnictví cze
dc.subject ČSH cze
dc.subject licenční analogie cze
dc.subject metody cze
dc.subject oceňování cze
dc.title Transfer výsledků výzkumu a vývoje do praxe cze
dc.title.alternative Transfer of research and development into practice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Brodský, Zdeněk cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Diploma thesis is focused on valuation of industrial property as a specific form of intangible assets and particularly is focused on patented inventions. The theory is divided on two parts. The first one specify wider issue of research and development transfer into practice in the Czech Republic environment. The second part of the theory closely specify industrial property valuation and provides basis for the practical part of the thesis. Practical part applies theoretical findings on particular case study. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32560 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s obsahem a cílem své diplomové práce. Student seznámil komisi se závěry práce a odpověděl na otázky položené vedoucím práce a oponentem:1. K čemu je využíván nákladový přístup oceňování průmyslového vlastnictví? 2. Vymezte klady a zápory při oceňování metodou ČSH a Licenční analogie. 3. V rámci rozpravy by diplomant mohl zhodnotit klady a zápory oceňování duaevního vlastnictví v mezinárodním měřítku. cze
dc.identifier.stag 22173 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account