Optimalizace systému brzd perkusního kladiva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomek, Petr cze
dc.contributor.author Komárek, Radan
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:54:11Z
dc.date.available 2015-08-10T07:54:11Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60708
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá optimalizací konstrukčního návrhu brzdového systému perkusního kladiva, za účelem zvýšení pevnosti, životnosti, výkonu a úspory hmotnosti. Brzdový systém je součástí perkusního kladiva, vyvinutého v rámci projektu Centrum kompetence drážních vozidel, projekt TA ČR č. TE01020038. Toto perkusní kladivo má v budoucnu sloužit jako zkušební zařízení, pro simulaci rázové zkoušky tahem. Optimalizace jednotlivých součástí je prováděna analytickými výpočty a pomocí numerických analýz, na základě metody konečných prvků. Diplomová práce rovněž obsahuje výkresovou dokumentaci vybraných součástí brzdového systému perkusního kladiva. cze
dc.format 96 s. cze
dc.format.extent 7685636 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject optimization cze
dc.subject brake systems cze
dc.subject percussive hammer cze
dc.subject impact tensile test cze
dc.subject finite element method cze
dc.subject optimalizace cze
dc.subject brzdové systémy cze
dc.subject perkusní kladivo cze
dc.subject rázová zkouška tahem cze
dc.subject metoda konečných prvků cze
dc.title Optimalizace systému brzd perkusního kladiva cze
dc.title.alternative Optimization of the percussive hammer brake system eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jelínek, Tomáš cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the optimization of the design of the braking system percussive hammers, in order to increase the strength, durability, performance and weight savings. The braking system is a part of the percussion hammer, developed under the project Competence Centre in railway project TA CR no. TE01020038. This percussive hammer has subsequently serve as a testing facility for simulating impact tensile tests. Optimization of individual components is carried out using analytical calculations and numerical analyzes, based on the finite element method. The thesis also contains drawings of selected components of the braking system percussive hammers. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky: Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32368 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student komisi představil diplomovou práci zabývající se optimalizací brzdového systému sloužícího k zastavení perkusního kladiva. Prezentace studenta byla pečlivě připravena, s vhodně převažujícím poměrem názorných obrázků a textu. Diplomant působil uvolněně s minimem váhání, jeho projev byl plynulý a dobře připravený. Reakce studenta byly v kontextu celé prezentace a bez problémů zodpověděl veškeré dotazy. cze
dc.identifier.stag 24109 cze
dc.date.embargo 2035-05-22 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account