Zařízení pro tažení automobilových návěsů za zemědělskými stroji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šefčík, Ivo cze
dc.contributor.author Stanik, Jan
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:54:08Z
dc.date.available 2015-08-10T07:54:08Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60706
dc.description.abstract Uvedená diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh podvozku pro tažení automobilových návěsů za zemědělskými stroji. Cílem této práce je návrh konstrukce podvozku, který může být uveden do provozu na pozemních komunikacích. Tímto podvozkem se zlepší jak využitelnost těžkých traktorů, tak i celková produktivita v zemědělství. cze
dc.format 53 s. cze
dc.format.extent 2638516 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject trailer cze
dc.subject legislation cze
dc.subject chassis cze
dc.subject construction cze
dc.subject axle load cze
dc.subject utilization cze
dc.subject návěs cze
dc.subject legislativa cze
dc.subject podvozky cze
dc.subject konstrukce cze
dc.subject zatížení cze
dc.subject využitelnost cze
dc.title Zařízení pro tažení automobilových návěsů za zemědělskými stroji cze
dc.title.alternative Equipment for towing car trailers for agricultural machinery eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Dresler, Pavel cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This dissertation is focused on engineering design of chassis for trailers hauled by agricultural machinery. The aim of this thesis is to design a construction of chassis, which can be put into operation on the road communications. This chassis improves not only utilization of heavy tractors but also overall productivity in agriculture. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky: Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32365 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student komisi v krátkosti seznámil s konstrukčním návrhem podvozku pro tažení automobilových návěsů za zemědělskými stroji. Prezentace byla přiměřená rozsahu práce a byla bez větších nedostatků. Student prokázal dobrou připravenost, kdy během prezentace působil vyrovnaně a připraveně. Některé odpovědi na položené dotazy byly váhavé, ale nakonec je student zvládl objasnit. cze
dc.identifier.stag 20913 cze
dc.date.embargo 2015-05-20 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account