Rizika pojištění kvality

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roudný, Radim cze
dc.contributor.author Kovaříková, Radka
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:53:13Z
dc.date.available 2015-08-10T07:53:13Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60686
dc.description.abstract Tato práce pojednává o obecných pojmech z oboru pojišťovnictví, o riziku a o kvalitě neboli jakosti. V prvních kapitolách jsou rozebrány základní pojmy. Bakalářská práce se dále zabývá problematikou pojištění ve výrobních firmách a zkoumá certifikaci ISO norem ve výrobních firmách. cze
dc.format 61 s. cze
dc.format.extent 1409167 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject pojištění cze
dc.subject riziko cze
dc.subject kvalita cze
dc.subject ISO normy cze
dc.subject insurance eng
dc.subject risk eng
dc.subject quality eng
dc.subject ISO standards eng
dc.title Rizika pojištění kvality cze
dc.title.alternative Risk insurance of quality eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with general insurance industry terms, risk and grade alias quality. Initial chapters are dedicated to analyzing basic terms. The thesis then considers issues of insurance of manufacturing enterprises and inquires into ISO standards certification at said enterprises. eng
dc.description.department Ústav regionálních a bezpečnostních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D31896 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka zodpověděla jednu z otázek vedoucí práce:Který z hodnocených podniků využívá podle Vaaeho názoru pojiatění kvality nejlépe? A proč?V rámci diskuse byla studentka tázána na odpovědnost při plnění smluv. Dále byla tázána na spojení kvalita zabezpečuje výrobu , které při své prezentaci práce použila. Rovněž padla otázka na důvody, pro které by pojiaťovny měly chodit do výrobních závodů na konzultace. Dále byla studentka tázána na možnosti bonifikace při pojiatění a na definici rizika. cze
dc.identifier.stag 26160 cze
dc.date.embargo 2015-04-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account