Bezpečnostní aspekty migrace v zemích Evropské unie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matěja, Zdeněk cze
dc.contributor.author Studená, Gabriela
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:53:12Z
dc.date.available 2015-08-10T07:53:12Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60685
dc.description.abstract Tato práce bude sloužit pro nejnovější pohled do situace v oblasti migrace v Evropské unii a měla by rozšířit povědomí o této problematice, jež je velice aktuální. Konkrétně je v práci rozebírán význam migrace, její pozitivní i negativní aspekty. Dále se zabývá Evropskou unií, její historií a neméně důležitým Schengenským prostorem. V neposlední řadě je zde zmíněna migrační politika Evropské unie, její historie i současné situace. A na závěr jsou rozpracovány aktuální údaje o změnách migračních trendů a zprávy s aktualitami ze světa během posledního roku. cze
dc.format 55 s. cze
dc.format.extent 1627490 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject migrace cze
dc.subject Evropská unie cze
dc.subject migrační politika cze
dc.subject bezpečnostní aspekty cze
dc.subject migration eng
dc.subject European Union eng
dc.subject policy of migration eng
dc.subject security aspects of migration eng
dc.title Bezpečnostní aspekty migrace v zemích Evropské unie cze
dc.title.alternative The security aspects of migration within the European Union eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work will serve students for recognition of the newest view to the field of migration within European Union and should help to spread awareness about this issue which is really actual. In this work is discussed meaning of migration, its positive and negrative aspects, European Union, history of European Union and no less important Schengen area. Last but not least there is mentioned the migration policy of European Union, its history and present. In the end there is also elaborated actual information about changes of migration trends and some news from world press during last year. eng
dc.description.department Ústav regionálních a bezpečnostních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D31903 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka odpovídala na jednu z otázek, které položil vedoucí bakalářské práce, a to:Kde ve světě by se mohla EU v otázkách zvládání imigrace inspirovat? Uveďte příklad.V rámci diskuse studentka odpovídala na otázku, zda uvažovala i o uprchlících v jiných částech světa, například oblastech jižní a jihovýchodní Asie nebo střední Afriky. cze
dc.identifier.stag 26154 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account