Rizika elektronického terorismu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roudný, Radim cze
dc.contributor.author Jedličková, Adéla
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:53:07Z
dc.date.available 2015-08-10T07:53:07Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60680
dc.description.abstract Práce se bude zabývat obecnou problematikou terorismu a specificky terorismem elektronickým. Dále bude obecně popsáno tržní prostředí akciových společností a jeho současný stav z hlediska napadení elektronickým terorismem. Bude analyzována míra napadení v rámci akciových společností. Na závěr budou uvedeny hlavní poznatky a případná doporučení. cze
dc.format 53 s. cze
dc.format.extent 1275897 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject terrorism eng
dc.subject attack eng
dc.subject company eng
dc.subject share eng
dc.subject value eng
dc.subject price eng
dc.subject risk eng
dc.subject terorismus cze
dc.subject útok cze
dc.subject společnost cze
dc.subject akcie cze
dc.subject hodnota cze
dc.subject cena cze
dc.subject riziko cze
dc.title Rizika elektronického terorismu cze
dc.title.alternative Risks of cyber terrorism eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work will address the general issue of terrorism and specifically electronic terrorism. Furthermore, the market environment is generally described corporations and its current status in terms of electronic attack terrorism. It analyzed the rate of infestation within corporations. At the conclusion will be the main findings and any recommendations. eng
dc.description.department Ústav regionálních a bezpečnostních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D31907 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka zodpověděla otázky položené vedoucím bakalářské práce, jež zněly:Jaký je rozdíl vlivu současných kybernetických a klasických teroristických útoků na veřejnost?Považujete nízké výsledky kybernetických útoků na vybrané banky za výsledek dobré ochrany či nízké účinnosti útoku?V diskusi byla studentka tázána na kybernetické útoky z hlediska evropské kritické infrastruktury. Dále byla tázána na spolehlivost regresních modelů, které v práci uvádí a na délku časového období, které sledovala. cze
dc.identifier.stag 20311 cze
dc.date.embargo 2013-08-02 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account