Analýza enviromentálních rizik podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Baťa, Robert cze
dc.contributor.author Podseníková, Dana
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:50:06Z
dc.date.available 2015-08-10T07:50:06Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60617
dc.description.abstract Tato práce se bude zabývat environmentálním kontextem provozu podniku. cze
dc.format.extent 726730 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject environmentální riziko cze
dc.subject analýza rizik eng
dc.subject environmental risk eng
dc.subject risk analysis eng
dc.title Analýza enviromentálních rizik podniku cze
dc.title.alternative Analysis of environmental risks of the undertaking eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work will deal with comparing environmental context of the company. eng
dc.description.department Ústav správních a sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32156 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka odpovídala na otázky položené vedoucím práce:1) Proč je metoda decouplingu vhodná k řeaení problematiky environmentálních rizik?2) Proč využíváte jako ekonomický indikátor pro porovnání právě HDP?V rozpravě byla studentka nejdříve tázána na možnosti měření životní úrovně, na význam některých použitých zkratek a absenci jednoho ze zdrojů v seznamu literatury. Dále byla požádána o bližaí vysvětlení cíle práce. cze
dc.identifier.stag 28466 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account