Výkonnost kamenných lékáren z pohledu jejich klientů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lošťáková, Hana cze
dc.contributor.author Crháková, Klára
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:49:33Z
dc.date.available 2015-08-10T07:49:33Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60595
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá výkonností prodávajícího/dodavatele z pohledu zákazníků. Teoretická část diplomové práce vymezuje obecně pojem výkonnost a výkonnost z pohledu zákazníka. Dále je teoretická část práce zaměřena na ukazatele zákaznické výkonnosti, které představují měřítka hodnotových výhod pro zákazníka a výstupní měřítka výkonnosti. Tato měřítka určují vnímanou hodnotu pro zákazníka a jsou tak klíčová pro výkonnost prodávajícího. Praktická část diplomové páce se zabývá marketingovým výzkumem vnímání výkonnosti kamenných lékáren z pohledu jejich klientů, kde se zjišťovala jejich obeznámenost, preference, spokojenost, retence, loajalita a vnímaná hodnota nabídky. Závěr práce uvádí návrhy pro případné zvýšení výkonnosti kamenných lékáren z pohledu jejich klientů. cze
dc.format 89 s., 5 s. příl. cze
dc.format.extent 3361440 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject supplier performance cze
dc.subject customer value cze
dc.subject benefit value cze
dc.subject awareness and reputation of supplier cze
dc.subject preferences of enterprise cze
dc.subject purchase intention cze
dc.subject customer satisfaction cze
dc.subject customer retention cze
dc.subject customer loyalty cze
dc.subject dodavatelská výkonnost cze
dc.subject hodnota pro zákazníka cze
dc.subject hodnotové výhody cze
dc.subject známost dodavatele cze
dc.subject preference podniku cze
dc.subject nákupní záměry cze
dc.subject spokojenost zákazníka cze
dc.subject setrvání zákazníka cze
dc.subject loajalita zákazníka cze
dc.title Výkonnost kamenných lékáren z pohledu jejich klientů cze
dc.title.alternative Performance of Brick&Mortar Pharmacies from the Point of View of their Clients. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Čurdová, Markéta cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Diploma thesis deals with the performance of the seller/supplier from the customer's perspective. The theoretical part defines the performance from general perspektive and performance from a customer perspective. Further, the theoretical part focused on indicators of customer performance, which represents a measure of value of benefits for the customer and the output performance measures. These criterions determine the perceived value for the customer and they are crucial for the performance of seller. The practical part of diploma thesis is engaged in the marketing research of the perception of the performance of the stone pharmacies from the perspective of thein clients, where they examined their familiarity, preference, satisfaction, retention, loyalty and customer value. Finish of the work presents suggestions for potential increase performance of stone pharmacies from the perspective of their clients. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33598 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Navrhněte jak často a v jakém rozsahu byste kamenným lékárnám doporučila provádět aetření v řadách zákazníků na téma jejich preferencí a požadavků. V jakém případě je vhodnějaí delaí časový interval a naopak krataí časový interval pro provádění opakovaného průzkumu mezi klienty? Jaké překvapivé výsledky výzkum v oblasti volně prodejných léků z hlediska preference ze strany klientů přinesl? Otázky při obhajobě byly uspokojivě zodpovězeny. cze
dc.identifier.stag 27783 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account