Výkonnost podniku z pohledu zákazníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pecinová, Zuzana cze
dc.contributor.author Stehnová, Marcela
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:49:17Z
dc.date.available 2015-08-10T07:49:17Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60582
dc.description.abstract Práce je věnována problematice zákaznické výkonnosti a ukazatelům pro její měření a vyhodnocování. Nejprve jsou vymezeny základní pojmy, v další části způsoby měření výkonnosti podniku z pohledu zákazníků. Praktická část práce vychází z primárních dat získaných kvantitativním výzkumem. Hodnocena byla zákaznická výkonnost podniku, který dodává produkty do autolakoven. cze
dc.format 95 s. cze
dc.format.extent 1901225 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject company performance cze
dc.subject customer performance cze
dc.subject customer perspective measurement cze
dc.subject customer perspective cze
dc.subject customer performance indicators cze
dc.subject výkonnost podniku cze
dc.subject zákaznická výkonnost cze
dc.subject měření zákaznické výkonnosti cze
dc.subject zákaznická perspektiva cze
dc.subject ukazatele zákaznické výkonnosti cze
dc.title Výkonnost podniku z pohledu zákazníků cze
dc.title.alternative Company performance from the customer perspective eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kalábová, Ladislava cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Thesis is focused on the issue of customer performance and indicators for its measurement and evaluation. First basic concepts are defined, at the next part there are described methods for measuring company performance from the customers´ perspective. The practical section is based on the primary data obtained by quantitative research. Customer performance of the company which supplies products to car paint shops was evaluated. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33607 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Jakou formu komunikace by jste doporučila danému podniku se svými zákazníky na základě výzkumu zpracováného v diplomové práci? Na základě jaké skutečnosti byli nalezeni potenciální zákazníci zkoumaného podniku?Otázky při obhajobě byly uspokojivě zodpovězeny. cze
dc.identifier.stag 24243 cze
dc.date.embargo 2035-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account