Psychické a sociální hendikepy nedoslýchavých

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pellant, Arnošt cze
dc.contributor.author Škvarlová, Veronika
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:48:47Z
dc.date.available 2015-08-10T07:48:47Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60574
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na souvislost sluchové poruchy s běžným životem a sociálními vztahy nedoslýchavých pacientů. V teoretické části jsou blíže definovány pojmy nedoslýchavost, sluch, hluk, typy sluchových poruch, práce v hlučném prostředí a také psychický a sociální vliv problémů se sluchem na nedoslýchavého pacienta. V praktické části je proveden výzkum formou dotazníkového šetření zaměřeného na problémy se sluchem dospělých a jsou vyhodnoceny výzkumné otázky a pracovní hypotézy, a to za použití standardizovaného dotazníku hodnotícího kvalitu života. cze
dc.format 117 s. cze
dc.format.extent 2477386 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject hearing loss cze
dc.subject hearing cze
dc.subject noise cze
dc.subject bio-psycho-social sphere cze
dc.subject quality of life cze
dc.subject nedoslýchavost cze
dc.subject sluch cze
dc.subject hluk cze
dc.subject bio-psycho-sociální oblast cze
dc.subject kvalita života cze
dc.title Psychické a sociální hendikepy nedoslýchavých cze
dc.title.alternative Psychological and social handicaps Hard of Hearing eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Brothánková, Pavlína cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the interconnection of hearing impairment between normal live and social relationships hard of hearing persons. In the theoretical part there are defined basic terms, for example hearing loss, hearing, noise, types of hearing loss, work in a noisy environment, methods of investigation, hearing disorders, hearing disorders perception of the environment as well as psychological and social impact of hearing impairment of hard of hearing patient.The empirical part deals with the questionnaire focused on hearing problems of adults and evaluates the research questions and hypotheses using a standardized questionnaire of quality of life. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33145
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: velmi dobře minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaké bylo kritérium pro výběr (první oslovení) pacienta? 2. Rozdávala jste dotazníky osobně? Podílela jste se na audiologickém vyšetření pacientů? Na kolika ORL pracovištích výzkum probíhal? 3. Sama opakovaně uvádíte, že výzkum proběhl na malém počtu respondentů. Proč jste nezařadila více pacientů? V jakém časovém období výzkum probíhal? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 27505 cze
dc.date.embargo 2015-05-04 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account