Edukace vojáků z povolání v oblasti zdravé výživy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čermáková, Kateřina cze
dc.contributor.author Hribiková, Markéta
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:48:44Z
dc.date.available 2015-08-10T07:48:44Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60571
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na sledování jednotlivých částí lipidového spektra v krvi u vojáků z povolání. V teoretické části je vytvořený ucelený přehled problematiky vysokého cholesterolu a následků neléčených patologií. Praktická část se věnuje vyhodnocení jednotlivých výsledků a zhodnocení provedené odborné přednášky, která byla přednesena pro cílovou skupinu vojáků. Výsledky těchto měření jsou shrnuty v diskusi a v závěru. cze
dc.format 73 s. cze
dc.format.extent 1409288 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject cholesterol cze
dc.subject atherosclerosis cze
dc.subject edukation cze
dc.subject healthy lifestyle cze
dc.subject cholesterol cze
dc.subject ateroskleróza cze
dc.subject edukace cze
dc.subject zdravý životní styl cze
dc.title Edukace vojáků z povolání v oblasti zdravé výživy cze
dc.title.alternative Education of Soldiers in healthy nutrition eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mandysová, Petra cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on tracking individual parts lipid in the blood of soldiers. The theoretical part is created a comprehensive overview of the problem of high cholesterol and consequences of untreated pathologies. The practical part deals with analysis of individual results and the evaluation made lectures that were delivered to the target group of soldiers. The results of these measurements are summarized in the discussion and conclusion. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33148
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Vysvětlete v jakých oblastech života majících vztah k životnímu stylu a výživě se mohou projevovat rozdíly mezi běžnou populací a vojáky z povolání. 2. Prezentujte obrázek č. 4 za pomoci relativních četností. Porovnejte tyto relativní četnosti získaných hodnot pro muže aženy. Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 27495 cze
dc.date.embargo 2015-05-04 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account