Využití nových Pd katalyzátorů v ekologicky přijatelných rozpouštědlech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jambor, Roman cze
dc.contributor.author Richterová, Lucie
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:48:26Z
dc.date.available 2015-08-10T07:48:26Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60567
dc.description.abstract rámci této diplomové práce bylo připraveno 7 nových fosfínových ligandů L1PPh2 (1), L2PPh2 (2), L1P(o-tolyl)2 (3), L2P(o-tolyl)2 (4), L1P(p-tolyl)2 (5), L3PPh2 (6) a L3PPh(tBu) (7), kde L1H je N,C,N - chelatující ligand 2,6-bis(dimethylaminomethyl)benzen, L2H je O,C,O -chelatující ligand 1,3-bis(terc-butoxymethyl)benzen a L3H je 2,6-diisopropylanilin. Tyto připravené fosfínové ligandy byly použity k přípravě Pd(II) komplexů cis-[L1PPh2]PdCl2 (8), trans-[L2PPh2]2PdCl2 (9), cis-[L1P(o-tolyl)2]PdCl2 (10), trans-[L2P- (o-tolyl)2]2PdCl2 (11), cis-[L1P(p-tolyl)2]PdCl2 (12), trans-[L3PPh2]2PdCl2 (13), trans- [L3PPh(tBu)]2PdCl2 (14), [L3PPh2]Pd(C3H5)Cl (15) a [L3PPh2]Pd[(2-Me2NCH2)C6H4]Cl (16). cze
dc.format 93 s.
dc.format.extent 312078 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject phosphines cze
dc.subject Pd(II) complexes cze
dc.subject Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction cze
dc.subject NMR spectroscopy cze
dc.subject fosfíny cze
dc.subject Pd(II) komplexy cze
dc.subject NMR spektroskopie cze
dc.title Využití nových Pd katalyzátorů v ekologicky přijatelných rozpouštědlech cze
dc.title.alternative Utilization of new Pd catalysts in green solvents eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Lyčka, Antonín cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated In the context of this thesis was prepared 7 new phosphine ligands L1PPh2 (1), L2PPh2 (2), L1P(o-tolyl)2 (3), L2P(o-tolyl)2 (4), L1P(p-tolyl)2 (5), L3PPh2 (6), L3PPh(tBu) (7), where L1H is N,C,N - chelating ligand 2,6-bis(dimethylaminomethyl)benzene, L2H is O,C,O - chelating ligand 1,3-bis(tert-butoxymethyl)benzene and L3H is 2,6-diisopropylaniline. These phosphine ligands were used to prepare new Pd (II) complexes cis-[L1PPh2]PdCl2 (8), trans-[L2PPh2]2PdCl2 (9), cis-[L1P(o-tolyl)2]PdCl2 (10), trans-[L2P(o-tolyl)2]2PdCl2 (11), cis-[L1P(p-tolyl)2]PdCl2 (12), trans-[L3PPh2]2PdCl2 (13), trans-[L3PPh(tBu)]2PdCl2 (14), [L3PPh2]Pd(C3H5)Cl (15) and [L3PPh2]Pd[(2-Me2NCH2)C6H4]Cl (16). eng
dc.description.department Katedra obecné a anorganické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Anorganická a bioanorganická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33185 cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Diplomantka seznámila komisi se svojí diplomovou prací.Dále reagovala na připomínky oponenta. Zodpověděla otázky členů komise: Upřesněte sumu kovalentních poloměrů a záměr jejího použití. Jaké je mocenství atomů cínu u sloučeniny 22? Byla použita infračervená spektroskopie? Diskutujte stabilitu použitých sloučenin v použitých rozpouatědlech. Diskutujte katalytickou účinnost studovaných látek. Prováděla jste Suzuki-Miyaura cross-coupling reakce? cze
dc.identifier.stag 27128 cze
dc.date.embargo 2035-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account