Logistické procesy a jejich uplatnění ve vybrané firmě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kampf, Rudolf cze
dc.contributor.author Holubová, Jitka
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:46:02Z
dc.date.available 2015-08-10T07:46:02Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60487
dc.description.abstract Tato práce bude sloužit studentům pro pochopení teorie logistiky. Cílem je analyzovat podnikovou logistiku společnosti SOR Libchavy spol. s r.o. a nalézt prostor pro zlepšení. V první částí bakalářské práce je teoreticky vymezena problematika logistiky a náklady v jejích procesech sledované. Druhá část má za úkol představit vybraný podnik, nalézt případné nedostatky a navrhnout jejich řešení. cze
dc.format 50 s., 2 s. příloh cze
dc.format.extent 1682025 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Logistics eng
dc.subject costs eng
dc.subject enterprise eng
dc.subject storage eng
dc.subject logistika cze
dc.subject náklady cze
dc.subject podnik cze
dc.subject skladování cze
dc.title Logistické procesy a jejich uplatnění ve vybrané firmě cze
dc.title.alternative Logistic processes and their application in selected company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis will serve students for understanding the theory of logistics. The aim is to analyze the corporate logistics of SOR Libchavy, Ltd. and find area for improvement. In the first part of the thesis, there is a theoretical description of logistics and costs that are monitored in its processes. The second part introduces selected company, identifies possible shortcomings and propose solutions. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32317 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence \par{~Studentka sezn{á}mila komisi s obsahem a c{í}lem sv{é} bakal{á}řsk{é} pr{á}ce. Studentka sezn{á}mila komisi se z{á}věry pr{á}ce a odpověděla na ot{á}zky položen{é} vedouc{í}m pr{á}ce:\par} \par{V kapitole 5 Zji{š}těn{é} nedostatky a n{á}vrh ře{š}en{í} popisujete odhalen{é} probl{é}my a v dal{š}{í} č{á}sti jsou doporučen{í}. Jak{ý} m{á} n{á}zor management firmy SOR Libchavy spol. s r.o. na Va{š}e doporučen{í}, zvl{á}{š}tě na v{ý}stavbu nov{é} haly.\par} cze
dc.identifier.stag 25816 cze
dc.date.embargo 2015-04-28 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account