Posouzení efektivnosti investičního záměru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matějová, Pavlína cze
dc.contributor.author Šedová, Veronika
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:45:59Z
dc.date.available 2015-08-10T07:45:59Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60484
dc.format.extent 1229107 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.title Posouzení efektivnosti investičního záměru cze
dc.title.alternative Assessment of the investment project eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32290 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence \par{Student sezn{á}mil komisi s c{í}lem a z{á}věry pr{á}ce a odpověděl na n{á}sleduj{í}c{í} ot{á}zky:\par} \par{1) V jak{é} f{á}zi realizace se nech{á}z{í} dan{ý} investičn{í} projekt? 2) Jak{ý}m způsobem k jeho realizaci přispělo zpracov{á}n{í} Va{š}{í} z{á}věrečn{é} pr{á}ce? 3) Považujete realizaci projektu za přijatelnou i v př{í}padě, že jeho doba n{á}vratnosti se pohybuje okolo 13 let?\par} cze
dc.identifier.stag 25683 cze
dc.date.embargo 2015-04-21 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account