Analýza hospodářských výsledků podniku a jeho hospodářských středisek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenec, Alexandr cze
dc.contributor.author Vilímek, Michal
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:45:58Z
dc.date.available 2015-08-10T07:45:58Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60483
dc.description.abstract Práce se primárně soustředí na rozbor výsledku hospodaření zkoumané společnosti v účetním období 2013/2014. Analyzuje podíly jednotlivých hospodářských středisek na tomto výsledku, přínosy významných zakázek a rozebírá příčiny úspěchů/neúspěchů těchto zakázek. Dále práce hodnotí výsledek hospodaření v kontextu období posledních 5 let. cze
dc.format 66 s. (110 000 znaků) cze
dc.format.extent 2979345 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject analysis eng
dc.subject net income e
dc.subject economic centers eng
dc.subject contracts eng
dc.subject costs eng
dc.subject revenues eng
dc.subject analýza cze
dc.subject výsledek hospodaření cze
dc.subject hospodářská střediska cze
dc.subject zakázky cze
dc.subject náklady cze
dc.subject výnosy cze
dc.title Analýza hospodářských výsledků podniku a jeho hospodářských středisek cze
dc.title.alternative Analysis of the Net Incomes of the Company and Its Economic Centers eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work is primarily focused on analysis of the net income of the researched company during accounting period 2013/2014. It analyses the rates of participation of individual economic centers on this income, benefits of important contracts and it is looking for reasons of successes and failures of these contracts. Further it evaluates the net income in the context of the last 5 years period. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32305 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence \par{Student sezn{á}mil komisi s obsahem a c{í}lem sv{é} bakal{á}řsk{é} pr{á}ce. C{í}lem pr{á}ce bylo zjistit pod{í}l hospod{á}řsk{ý}ch středisek a v{ý}znamn{ý}ch zak{á}zek na hospod{á}řsk{ý}ch v{ý}sledc{í}ch vybran{é}ho podniku a doporučit opatřen{í} na zlep{š}en{í} stavu. Student sezn{á}mil komisi se z{á}věry pr{á}ce a odpověděl na ot{á}zky položen{é} vedouc{í}m pr{á}ce:\par} \par{Je možn{é} odhadnout, jak{ý} tržn{í} pod{í}l m{á} vybran{ý} podnik na region{á}ln{í}m trhu stavebn{í}ch prac{í}, a co byste managementu doporučil pro jeho zv{ý}{š}en{í}.\par} cze
dc.identifier.stag 25670 cze
dc.date.embargo 2015-04-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account