Hodnocení využití výrobní kapacity vybraného podniku.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenec, Alexandr cze
dc.contributor.author Klička, Robin
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:45:55Z
dc.date.available 2015-08-10T07:45:55Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60481
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje hodnocení využití výrobní kapacity v průmyslovém podniku. V teoretické části je popsána problematika majetku podniku, především dlouhodobého hmotného majetku, a rozvaha. Dále jsou v bakalářské práci popisovány podnikové činnosti. Poslední část teoretické části bakalářské práce se věnuje výrobní kapacitě a využití výrobní kapacity. V praktické části je popsán průmyslový podnik FLÍDR s. r. o., provedena analýza výrobních kapacit jednotlivých oddělení a provedena analýza využití výrobních kapacit v období od roku 2010 do roku 2014. cze
dc.format 52 s. cze
dc.format.extent 1388543 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject balance-sheet eng
dc.subject evaluation eng
dc.subject capacity eng
dc.subject company eng
dc.subject analysis eng
dc.subject project eng
dc.subject rozvaha cze
dc.subject využití kapacity cze
dc.subject podnik cze
dc.title Hodnocení využití výrobní kapacity vybraného podniku. cze
dc.title.alternative The evaluation of utilization of the production capacity eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis evaluates the utilization of the production capacity in company. The issue of the property, especially fixed assets, and balance sheet of the company is described in the theoretical part. The thesis also addresses the business activities of the firm. At last, the production capacity and its utilization is described in the theoretical part. The industrial company FLÍDR ltd. is characterized in the analytical part of the thesis. There is also carried out the analysis of the production capacity of various departments within the company together with the evaluation of the utilization of the capacity in the period 2010-2014. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32280 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence \par{N{á}zev pr{á}ce: Hodnocen{í} využit{í} v{ý}robn{í} kapacity vybran{é}ho podniku\par} \par{Ot{á}zky k~obhajobě: Sezn{á}mil jste veden{í} podniku se zji{š}těn{ý}mi v{ý}sledky a pokud ano, jak veden{í} reagovalo?\par} cze
dc.identifier.stag 25667 cze
dc.date.embargo 2015-04-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account