Výroba nízkoalkoholických nápojů s využitím membránových separací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jiránková, Hana cze
dc.contributor.author Jastřembská, Karolína
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:45:20Z
dc.date.available 2015-08-10T07:45:20Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60456
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na výrobu nízkoalkoholických nápojů s využitím membránových procesů. V teoretické části byly popsány metody přípravy nealkoholického piva. V experimentální části je zkoumán vliv technických parametrů, např. tlaku a průtoku retentátu na separaci látek obsažených v modelových roztocích. Výstupy získané při těchto experimentech byly následně použity pro proces diafiltrace modelového roztoku etanolu, vody a glukózy. V dalším kroku byl vybrán model, který popisoval uvedený typ diafiltračního režimu. Na základě zjednodušujících předpokladů byl vypočten modelový průběh koncentrace etanolu v nástřiku v závislosti na přidaném objemu diafiltrační kapaliny. Tyto hodnoty byly porovnány s experimentálními daty. cze
dc.format 91 s. cze
dc.format.extent 2299768 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Low-alcoholic beer cze
dc.subject model solution cze
dc.subject reverse osmosis cze
dc.subject diafiltration cze
dc.title Výroba nízkoalkoholických nápojů s využitím membránových separací cze
dc.title.alternative Production of low-alcoholic drinks using membrane separation eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hájek, Tomáš cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The master thesis is aimed at production of low-alcoholic drinks using membrane processes. The basic principles of alcohol-free beer production are described in the theoretical part. Effect of technical parameters (such as pressure, volume flow of retentate) on the separation process of substancies in model solutions is examined in experimental part. Experiment´s outputs was used for diafiltration of model solution. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Chemické inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D31986 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Diplomantka Bc. Karolína Jastřembská seznámila komisi s obsahem své diplomové práce. Dotazy: 1. prof. Šnita: Jaká je cena tohoto způsobu separace? Je to schůdné ekonomicky? 2. prof. Mikulášek: Co bylo důvodem, že jste nepoužila vyšší tlakové rozdíly? Nebylo možné vsádku temperovat? 3. prof. Mikulášek: O čem svědčí, že průtok permeátu nezávisí na průtoku nástřiku? 4. doc. Palatý: Jaký další výzkum jste měla na mysli? cze
dc.identifier.stag 27226 cze
dc.date.embargo 2035-05-18 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account