Stanovení abiotického rozkladu vyvíjeného bioaditiva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kořínková, Jaroslava cze
dc.contributor.author Chytilová, Michaela
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:45:17Z
dc.date.available 2015-08-10T07:45:17Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60454
dc.description.abstract Práce byla věnována abiotickému rozkladu vyvíjeného bioaditiva, syntetickému analogu rostlinného hormonu. Hlavní náplní práce bylo sledování abiotického rozkladu bioaditiva Fenyl 7, prováděného při různě zvolených teplotách a hodnotách pH. Z výsledných hodnot byly vypočítány rychlostní konstanty, které byly mezi sebou porovnány. cze
dc.format 79 s.
dc.format.extent 2200191 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject abiotic degradation cze
dc.subject hydrolysis cze
dc.subject plant hormones cze
dc.subject strigolactones cze
dc.subject rate constant cze
dc.title Stanovení abiotického rozkladu vyvíjeného bioaditiva cze
dc.title.alternative Determination of abiotic degradation of the developed bioadditive eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Čížek, Karel cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The study was dedicated to the abiotic degradation of the developed bioadditive, a synthetic analogue of the plant hormone. The main task was to monitor the abiotic degradation of the bioadditive Phenyl 7, which was carried out at different selected temperatures and pH values. The rate constants were calculated from the resulting values and these constants were consequently compared. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Ochrana životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D31985 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence 1. Jakou metodou je možné sterilizovat pufry? 2. Za jakých podmínek lze látku aplikovat do půdy? 3. Jaké byly výtěžky separace kolonovou chromatografií? cze
dc.identifier.stag 26923 cze
dc.date.embargo 2035-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account