Model soustavy Humusoft CE151

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honc, Daniel cze
dc.contributor.author Červený, Jakub
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:43:52Z
dc.date.available 2015-08-10T07:43:52Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60419
dc.description.abstract Tato práce se věnuje sestavení matematického modelu, identifikaci a verifikaci laboratorního systému kuličky na ploše CE151. Jedná se o nelineární nestabilní systém. Je provedena experimentální identifikace statických a dynamických parametrů modelu a následně je vytvořený model porovnán s reálným zařízením. cze
dc.format 40 s. cze
dc.format.extent 13056411 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject ball and plate cze
dc.subject modeling and experimental identification cze
dc.subject nonlinear unstable system cze
dc.subject laboratory model CE151 cze
dc.subject kulička na ploše cze
dc.subject modelování a experimentální identifikace cze
dc.subject nelineární nestabilní systém cze
dc.subject laboratorní model CE151 cze
dc.title Model soustavy Humusoft CE151 cze
dc.title.alternative Mathematical Model of Humusoft CE151 Process eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on creation of mathematical model, identification and verification of laboratory system of a ball on plane CE151. It is non-linear and unstable system. Experimental identification of static and dynamic model parameters will be done, followed by comparison of created model with real system. eng
dc.description.department Katedra řízení procesů cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D33575 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce bylo sestavit, identitikovat a verifikovat model laboratorní soustavy kuličky na ploae. Student potvrdil dobré znalosti v oblasti modelování a identifikace, ale také schopnost tyto znalosti prakticky aplikovat. Dovedl se v problematice zorientovat a upravil model do prakticky použitelného tvaru. Vaechny body zadání práce byly splněny. cze
dc.identifier.stag 26685 cze
dc.date.embargo 2015-05-11 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account